| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

น้ำ 1 มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร

อยากทราบคำตอบค่ะ

โดยคุณ ประภัสสร (27.130.96.87) [28-07-2012 22:40]
ความเห็นที่ 1 โดยคุณ .. (115.67.225.80) [29-07-2012 07:15] #45556

1 มิลลิลิตร เป็นหน่วยวัดปริมาตร
โดยปริมาตร = พื้นที่หน้าตัด * ความสูง
พื้นที่หน้าตัดเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงรี ฯลฯ ส่วนความสูงนั้นใช้วัดปริมาณฝน
แต่ปริมาตรใช้วัดอัตราการไหลของน้ำ หรือการคายน้ำของพืช เช่น
มีการทดลองพบว่า ข้าวโพด 1 ไร่ คายน้ำ 22,000 ลิตรต่อวัน

ๅ มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ซี.ซี. โดย 1 ลิตรเท่ากับ 1,000 ซี.ซี.
(มิลลิ คือ หนึ่งในพัน)

และ 1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1 เมตร * 1 เมตร * 1 เมตร
เท่ากับ 1,000 ยกกำลัง 3 เท่ากับ 1,000 ล้านซี.ซี.
(หนึ่งพันล้านมิลลิลิตร)
เพราะ 1 เมตรเท่ากับ 100 ซม. เท่ากับ 1,000 มม.
หรือ 1 ลบม. เท่ากับ 1 ล้านลิตร

ดังนั้น ถ้าสมมติ การระบายน้ำจากท่อเท่ากับ 1 ลบม.ต่อวนท. หมายถึงมีการระบายน้ำใน 1 วินาทีผ่านพื้นที่หน้าตัดของท่อ เท่ากับ 1 ลบม.

คราวนี้ 1 มิลลิเมตร เป็นหน่วยวัดความสูง สำหรับวัดฝน
โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่หน้าตัด คือจะเป็นแม่น้ำ ทะเล ถังวัดฝน หรือถ้วยตวงวัดน้ำฝน

1 เมตร เท่ากับ 1,000 มิลลิเมตร หรือ 100 เซนติเมตร
(เซนติ คือ prefix หรือคำนำหน้าหน่วยเหมือนมิลลิ แต่เท่ากับ หนึ่งในร้อย)ความเห็นที่ 2 โดยคุณ .. (115.67.65.218) [29-07-2012 07:54] #45557

cc ย่อมาจาก คิวบิคเซ็นหรือ cm^3
mL ย่อมาจาก มิลลิลิตร ,
1L = 1000 mL = 1000 cc
ดังนั้น
1 mL = 10^-3 x 1000 cc = 1 cc
ดังนั้น 1mL = 1cc ครับ

1 ลบม. เท่ากับ 1000 มม. ยกกำลัง 3 (คูณกันสามครั้ง)
เลยเท่ากับ 1 ล้านลิตร


1 ลูกบาศ์กกิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร ยกกำลัง 3
คือ 1 กม. ยกกำลัง 3 (คูณกันสามครั้ง)

1 ลบกม. เท่ากับ 10 ยกกำลัง 9 ลบม. หรือพันล้าน ลบม.

http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2007/12/J6121224/J6121224.html

************************************************************************
มาตราชั่ง = มาตราเมตริก
1 กิโลกรัม (kilogram, kg) = 1000 กรัม (gram, g)
1 กรัม = 1000 มิลลิกรัม (milligram, mg)
สำหรับชาวบ้านทั่วไปจะใช้หน่วยเป็น "ขีด" ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเป็นหน่วยในมาตราเมตริกได้ดังนี้
1 กิโลกรัม = 10 ขีด
1 ขีด = 100 กรัม
************************************************************************
มาตราอังกฤษ (Avoirdupois)
1 ปอนด์ (pound lb) = 16 ออนซ์ (ounce.oz.)
1 ออนซ์ = 437.5 เกรน (grain. gr)
************************************************************************
เปรียบเทียบมาตราเมตริก กับ อังกฤษ
1 กิโลกรัม = 2.2 ปอนด์
1 ปอนด์ = 454.0 กรัม
1 ออนซ์ = 28.4 กรัม
************************************************************************
มาตราตวง = มาตราเมตริก
1 ลิตร (liter , l) = 1000 มิลลิลิตร (milliliter , ml)
1 มิลลิลิตร = 1 ซีซี (c.c.)
************************************************************************
การเปรียบเทียบมาตรา
1 แกลลอน (British Imperial) = 4.55 ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) = 3.79 ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) = 4 ควอท
1 ควอท = 2 ไพน์ (pint)
1 ไพน์ = 2 ถ้วย
1 ถ้วย (fluidounce, Fluid oz.) = 8 ออนซ์
1 ออนซ์ (Fluid oz.) = 2 ช้อนโต๊ะ (ช.ต.)
1 ออนซ์ (Fluid oz.) = 30 มิลลิลิตร
1 ช้อนโต๊ะ = 3 ช้อนชา (ช.ช.)
1 ช้อนโต๊ะ = 15 มิลลิลิตร
1 ช้อนชา = 5 มิลลิลิตร
************************************************************************
ข้อควรระวัง
1. หน่วย ช้อนโต๊ะและช้อนชา ในที่นี้ไม่ใช่ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร หรือช้อนชาที่ใช้ชงกาแฟ ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร นั้นจะมีปริมาตรบรรจุเพียง 8-15 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของช้อน) และช้อนชาที่ชงกาแฟจะมีขนาดเพียง 3 มิลลิลิตร เท่านั้น ดังนั้นควรใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้สำหรับการตวงโดยเฉพาะ โดยอาจใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้ทำอาหารทดแทนกันได้

2. หน่วยของออนซ์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหน่วยของน้ำหนัก (เป็น oz.) และหน่วยของปริมาตร (เป็น Fluid oz.) ซึ่งมีค่าไม่เท่ากัน และไม่ควรใช้สลับกัน

3. หน่วยของแกลลอนก็มีอยู่ 2 ชนิด คือ อังกฤษ และอเมริกาซึ่งก็มีปริมาตรที่ต่างกันอีกด้วย

จากคุณ : เด็กคลอง


คราวนี้ น้ำมัน 1 บาร์เลล เท่ากับกี่ลิตร

http://www.digitaldutch.com/unitconverter/volume.htm
http://www.ntl.nectec.or.th/services/converter

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/03/X6429391/X6429391.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_%28unit%29

Oil barrel, (abbreviation bbl): a legacy volume measure of 42 US gallons (34.9723 imp gal; 158.9873 L).[7] It can also mean 35 imperial gallons (42.0332 US gal; 159.1132 L). Commonly a barrel is regarded as 159 L volume.

ความเห็นที่ 3 โดยคุณ .. (115.67.129.94) [29-07-2012 08:11] #45558

ดังนั้นจากคำถาม
น้ำ 1 มิลลิลิตร เท่ากับ น้ำบนพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร สูง 1 มิลลิเมตร ครับ

น้ำจำนวนนี้ เท่ากับ 1 ซี.ซี. หรือ 1/1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศ์กมิลลิเมตรความเห็นที่ 4 โดยคุณ .. (115.67.129.94) [29-07-2012 08:19] #45559

เรื่องนี้มีในฟิสิกส์บทแรก หน่วยการวัด
จากฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ม.4-5-6 (มี 18 บทพร้อมโจทย์กับเฉลยหลายพันข้อ ดีมาก ๆ)
จำนงค์ ฉายเชิด (วท.ม. ฟิสิกส์ จุฬาฯ) และคณะ

1 มิลลิเมตร เท่ากับ 1/1000 เมตร
1 ลูกบาศ์กมิลลิเมตร เท่ากับ 1 ในพันล้าน ลบม.
หรือ 1 ในพันลิตร
(พิสูจน์ จากความเห็น 1)

ดังนั้น ตอบคำถามเจ้าของกระทู้หมดแล้วครับ
สวัสดีครับความเห็นที่ 5 โดยคุณ .. (115.67.64.78) [29-07-2012 08:55] #45560

1 ซี.ซี. เท่ากับ (10^-2 ม.) ^ 3 = 10 ^(-6) ลบม.
คือ 1 ใน ล้าน ลบม.

แต่ 1 ลบม. มี 1,000 ล้าน ลบมม. (หนึ่งพันล้าน ลูกบาศ์กมิลลิเมตร)
= 10 ^ 9 ลบมม.

แต่หน่วยอาหรับกับอังกฤษ เลยสับสน จึงมาพิสูจน์ต่อดังนี้
1 cc = 10 ^ (-6) 10 ^ 9 = 10 ^ 3 ลบมม.
กลายเป็นว่า 1 cubic centimetres = 1,000 cubic millimetres

ดังนั้น 1 ลิตรเท่ากับ 1,000 ลิตรคือ 1,000 ซีซี หรือ 1 ล้านลบมม.!

ผมสงสัยว่า น่าจะมีการใช้ผิดกันมาแต่ต้น
เพราะถ้าตามคำนวณแล้ว 1 ซีซี ไม่เท่ากับ 1 ลบมม.

http://bnctooling.weloveshopping.com/store/article/view/รวมหน่วยการวัดการแปลงหน่วยเทียบหน่วยวัด-45620-th.html

1 Litre = 1000 cm3
1 Litre = 1000 cc
1 Litre = 0.001 m3

ดังนั้น 1 cc ไม่เท่ากับ 1 mm^3

http://www.southeastworldwide.com/sew/tools/converter/volume.shtml

ได้ 1 cc = 1,000 mm^3

ดังนั้น เครื่องดื่มที่บอกว่าบรรจุ 1000 cc หรือ 1 ลิตร
เท่ากับ 1 ล้าน mm^3

ข้างบนอาจเขียนผิดครับ ดูความเห็นนี้เป็นหลัก
ความเห็นที่ 6 โดยคุณ .. (115.67.225.103) [29-07-2012 15:36] #45573

การคำนวณต้องใช้ common sense (สามัญสำนึก) ก่อนแล้วใช้ตัวเลขสนับสนุน
1 ลบม. = 1,000 ลิตร ถึงจะถูก
พิสูจน์

1 ลบม. = 10 ^ 9 ลบมม.
1 ลบซม. = 10 ^ 3 ลบมม.
ดังนั้น 1 ลบม. = 10 ^ 6 ลบซม. = 10 ^ 3 ลิตร

นั่นคือ 1 ลูกบาศ์กเมตรจุได้ หนึ่งพันลิตร ครับ
ข้างบนพิมพ์ผิด

พอดีได้นอนงีบตอนกลางวันหน่อย ถึงคิดออก
ขออภัยนะครับ

สรุป
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร = 1,000 ซีซี = 1 ล้าน ลบมม. = 1/1,000 ลบม.
ความเห็นที่ 7 โดยคุณ อุทกวิทยา (49.49.217.144) [30-07-2012 15:03] #45593

ถามว่า....น้ำ 1 มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร
ตอบ.
ไม่มีคำตอบ เพราะ หน่วยของปริมาตร ไม่สามารถเทียบกับ ความสูงได้ถ้าไม่เอาหน่วยพื้นที่มาประกอบด้วยกันความเห็นที่ 8 โดยคุณ อุทกวิทยา (49.49.217.144) [30-07-2012 15:08] #45594

1 cc = 1 cm^3 =1 มิลลิลิตร
ความเห็นที่ 9 โดยคุณ มาเเรง Mail to มาเเรง (223.206.63.227) [27-09-2012 11:33] #46138

ดีจัง5555ความเห็นที่ 10 โดยคุณ ronnachai Mail to ronnachai (1.4.180.153) [23-12-2012 10:26] #47345

เยียมความเห็นที่ 11 โดยคุณ frogzilla Mail to frogzilla (223.207.196.146) [18-01-2013 19:43] #47704

ความเห็นที่ 1และ 2 ผิ ดแน่นอนครับ ความเห็นที่ 6 ถูกครับ เพราะน้ำ 1 ลิตร หนัก 1กิโลกรัม ถ้าตามความเห็นที่1 และ 2 น้ำ 1ลูกบาศ์กเมตร มีปริมาตร 1ล้านลิตร เท่ากับหนัก 1 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ความเห็นที่ 12 โดยคุณ frogzilla Mail to frogzilla (223.207.196.146) [18-01-2013 19:51] #47705

น้ำ 1 มิลลิลิตร ก็คือน้ำ 1 เซนติลิตร หรือ 1 cc. ประกอบด้วยน้ำในปริมาตร สูง 1 ซม. กว้าง 1ซม. สูง 1ซม. ซึ่งก็คือน้ำในปริมาตร 1 ลูกบาศ์ก ซม. ......คราวนี้เรามาแยกว่า 1ซม. = 10มม. เพราะฉะนั่น 1 ลูกบาศ์ก ซม. = 10มม.x10มม.x10มม.= 1000 ลูกบาศ์ มม.
ดังนั้น น้ำ 1 ลูกบาศ์มิลลิลิตร หรือ 1 เซนติลิตร หรือ 1cc จะเท่ากับ 1000 ลูกบาศ์กมิลลิเมตรความเห็นที่ 13 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 12:23] #106259

Ina <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> It's got presented some aspect of physical fitness ever since 1923, when ever.<>] Undefeated in the home, nose tackle Ted Washington coined the saying "Homeland Defense" for a Patriots' defense,<>] boosted by acquisitions of Washington and San Diego Chargers castoff safety Rodney Harrison on the offseason, that lost the battle a league low 14. http://www.2014-cyber-monday.com Thank heavens I teach babies because each year they give me the very best gift.Ago and my tax man was writing this ( is there some depreciation scale I need?) over the years. <a href=http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html>Thanksgiving day Michael Kors</a> ol sprinter Jamol James (100m/200m) will compete at Hasely Crawford Stadium in Port of Spain on Holiday weekend.Alexander won the discus and was second on the shot inside the 2008 Trials, but she don't advance on the Olympics because she do not meet the Olympic "A" qualifying standard. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 14 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 12:23] #106262

Ina <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> It's got presented some aspect of physical fitness ever since 1923, when ever.<>] Undefeated in the home, nose tackle Ted Washington coined the saying "Homeland Defense" for a Patriots' defense,<>] boosted by acquisitions of Washington and San Diego Chargers castoff safety Rodney Harrison on the offseason, that lost the battle a league low 14. http://www.2014-cyber-monday.com Thank heavens I teach babies because each year they give me the very best gift.Ago and my tax man was writing this ( is there some depreciation scale I need?) over the years. <a href=http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html>Thanksgiving day Michael Kors</a> ol sprinter Jamol James (100m/200m) will compete at Hasely Crawford Stadium in Port of Spain on Holiday weekend.Alexander won the discus and was second on the shot inside the 2008 Trials, but she don't advance on the Olympics because she do not meet the Olympic "A" qualifying standard. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 15 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 12:23] #106264

Ina <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> It's got presented some aspect of physical fitness ever since 1923, when ever.<>] Undefeated in the home, nose tackle Ted Washington coined the saying "Homeland Defense" for a Patriots' defense,<>] boosted by acquisitions of Washington and San Diego Chargers castoff safety Rodney Harrison on the offseason, that lost the battle a league low 14. http://www.2014-cyber-monday.com Thank heavens I teach babies because each year they give me the very best gift.Ago and my tax man was writing this ( is there some depreciation scale I need?) over the years. <a href=http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html>Thanksgiving day Michael Kors</a> ol sprinter Jamol James (100m/200m) will compete at Hasely Crawford Stadium in Port of Spain on Holiday weekend.Alexander won the discus and was second on the shot inside the 2008 Trials, but she don't advance on the Olympics because she do not meet the Olympic "A" qualifying standard. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 16 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 12:23] #106265

Ina <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> It's got presented some aspect of physical fitness ever since 1923, when ever.<>] Undefeated in the home, nose tackle Ted Washington coined the saying "Homeland Defense" for a Patriots' defense,<>] boosted by acquisitions of Washington and San Diego Chargers castoff safety Rodney Harrison on the offseason, that lost the battle a league low 14. http://www.2014-cyber-monday.com Thank heavens I teach babies because each year they give me the very best gift.Ago and my tax man was writing this ( is there some depreciation scale I need?) over the years. <a href=http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html>Thanksgiving day Michael Kors</a> ol sprinter Jamol James (100m/200m) will compete at Hasely Crawford Stadium in Port of Spain on Holiday weekend.Alexander won the discus and was second on the shot inside the 2008 Trials, but she don't advance on the Olympics because she do not meet the Olympic "A" qualifying standard. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 17 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 12:23] #106270

Ina <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> It's got presented some aspect of physical fitness ever since 1923, when ever.<>] Undefeated in the home, nose tackle Ted Washington coined the saying "Homeland Defense" for a Patriots' defense,<>] boosted by acquisitions of Washington and San Diego Chargers castoff safety Rodney Harrison on the offseason, that lost the battle a league low 14. http://www.2014-cyber-monday.com Thank heavens I teach babies because each year they give me the very best gift.Ago and my tax man was writing this ( is there some depreciation scale I need?) over the years. <a href=http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html>Thanksgiving day Michael Kors</a> ol sprinter Jamol James (100m/200m) will compete at Hasely Crawford Stadium in Port of Spain on Holiday weekend.Alexander won the discus and was second on the shot inside the 2008 Trials, but she don't advance on the Olympics because she do not meet the Olympic "A" qualifying standard. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 18 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 12:24] #106272

Ina <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> It's got presented some aspect of physical fitness ever since 1923, when ever.<>] Undefeated in the home, nose tackle Ted Washington coined the saying "Homeland Defense" for a Patriots' defense,<>] boosted by acquisitions of Washington and San Diego Chargers castoff safety Rodney Harrison on the offseason, that lost the battle a league low 14. http://www.2014-cyber-monday.com Thank heavens I teach babies because each year they give me the very best gift.Ago and my tax man was writing this ( is there some depreciation scale I need?) over the years. <a href=http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html>Thanksgiving day Michael Kors</a> ol sprinter Jamol James (100m/200m) will compete at Hasely Crawford Stadium in Port of Spain on Holiday weekend.Alexander won the discus and was second on the shot inside the 2008 Trials, but she don't advance on the Olympics because she do not meet the Olympic "A" qualifying standard. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
Security Code       ต้องใส่ Security Code *
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 50 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]