| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

น้ำ 1 มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร

อยากทราบคำตอบค่ะ

โดยคุณ ประภัสสร (27.130.96.87) [28-07-2012 22:40]
ความเห็นที่ 1 โดยคุณ .. (115.67.225.80) [29-07-2012 07:15] #45556

1 มิลลิลิตร เป็นหน่วยวัดปริมาตร
โดยปริมาตร = พื้นที่หน้าตัด * ความสูง
พื้นที่หน้าตัดเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงรี ฯลฯ ส่วนความสูงนั้นใช้วัดปริมาณฝน
แต่ปริมาตรใช้วัดอัตราการไหลของน้ำ หรือการคายน้ำของพืช เช่น
มีการทดลองพบว่า ข้าวโพด 1 ไร่ คายน้ำ 22,000 ลิตรต่อวัน

ๅ มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ซี.ซี. โดย 1 ลิตรเท่ากับ 1,000 ซี.ซี.
(มิลลิ คือ หนึ่งในพัน)

และ 1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1 เมตร * 1 เมตร * 1 เมตร
เท่ากับ 1,000 ยกกำลัง 3 เท่ากับ 1,000 ล้านซี.ซี.
(หนึ่งพันล้านมิลลิลิตร)
เพราะ 1 เมตรเท่ากับ 100 ซม. เท่ากับ 1,000 มม.
หรือ 1 ลบม. เท่ากับ 1 ล้านลิตร

ดังนั้น ถ้าสมมติ การระบายน้ำจากท่อเท่ากับ 1 ลบม.ต่อวนท. หมายถึงมีการระบายน้ำใน 1 วินาทีผ่านพื้นที่หน้าตัดของท่อ เท่ากับ 1 ลบม.

คราวนี้ 1 มิลลิเมตร เป็นหน่วยวัดความสูง สำหรับวัดฝน
โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่หน้าตัด คือจะเป็นแม่น้ำ ทะเล ถังวัดฝน หรือถ้วยตวงวัดน้ำฝน

1 เมตร เท่ากับ 1,000 มิลลิเมตร หรือ 100 เซนติเมตร
(เซนติ คือ prefix หรือคำนำหน้าหน่วยเหมือนมิลลิ แต่เท่ากับ หนึ่งในร้อย)ความเห็นที่ 2 โดยคุณ .. (115.67.65.218) [29-07-2012 07:54] #45557

cc ย่อมาจาก คิวบิคเซ็นหรือ cm^3
mL ย่อมาจาก มิลลิลิตร ,
1L = 1000 mL = 1000 cc
ดังนั้น
1 mL = 10^-3 x 1000 cc = 1 cc
ดังนั้น 1mL = 1cc ครับ

1 ลบม. เท่ากับ 1000 มม. ยกกำลัง 3 (คูณกันสามครั้ง)
เลยเท่ากับ 1 ล้านลิตร


1 ลูกบาศ์กกิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร ยกกำลัง 3
คือ 1 กม. ยกกำลัง 3 (คูณกันสามครั้ง)

1 ลบกม. เท่ากับ 10 ยกกำลัง 9 ลบม. หรือพันล้าน ลบม.

http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2007/12/J6121224/J6121224.html

************************************************************************
มาตราชั่ง = มาตราเมตริก
1 กิโลกรัม (kilogram, kg) = 1000 กรัม (gram, g)
1 กรัม = 1000 มิลลิกรัม (milligram, mg)
สำหรับชาวบ้านทั่วไปจะใช้หน่วยเป็น "ขีด" ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเป็นหน่วยในมาตราเมตริกได้ดังนี้
1 กิโลกรัม = 10 ขีด
1 ขีด = 100 กรัม
************************************************************************
มาตราอังกฤษ (Avoirdupois)
1 ปอนด์ (pound lb) = 16 ออนซ์ (ounce.oz.)
1 ออนซ์ = 437.5 เกรน (grain. gr)
************************************************************************
เปรียบเทียบมาตราเมตริก กับ อังกฤษ
1 กิโลกรัม = 2.2 ปอนด์
1 ปอนด์ = 454.0 กรัม
1 ออนซ์ = 28.4 กรัม
************************************************************************
มาตราตวง = มาตราเมตริก
1 ลิตร (liter , l) = 1000 มิลลิลิตร (milliliter , ml)
1 มิลลิลิตร = 1 ซีซี (c.c.)
************************************************************************
การเปรียบเทียบมาตรา
1 แกลลอน (British Imperial) = 4.55 ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) = 3.79 ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) = 4 ควอท
1 ควอท = 2 ไพน์ (pint)
1 ไพน์ = 2 ถ้วย
1 ถ้วย (fluidounce, Fluid oz.) = 8 ออนซ์
1 ออนซ์ (Fluid oz.) = 2 ช้อนโต๊ะ (ช.ต.)
1 ออนซ์ (Fluid oz.) = 30 มิลลิลิตร
1 ช้อนโต๊ะ = 3 ช้อนชา (ช.ช.)
1 ช้อนโต๊ะ = 15 มิลลิลิตร
1 ช้อนชา = 5 มิลลิลิตร
************************************************************************
ข้อควรระวัง
1. หน่วย ช้อนโต๊ะและช้อนชา ในที่นี้ไม่ใช่ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร หรือช้อนชาที่ใช้ชงกาแฟ ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร นั้นจะมีปริมาตรบรรจุเพียง 8-15 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของช้อน) และช้อนชาที่ชงกาแฟจะมีขนาดเพียง 3 มิลลิลิตร เท่านั้น ดังนั้นควรใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้สำหรับการตวงโดยเฉพาะ โดยอาจใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้ทำอาหารทดแทนกันได้

2. หน่วยของออนซ์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหน่วยของน้ำหนัก (เป็น oz.) และหน่วยของปริมาตร (เป็น Fluid oz.) ซึ่งมีค่าไม่เท่ากัน และไม่ควรใช้สลับกัน

3. หน่วยของแกลลอนก็มีอยู่ 2 ชนิด คือ อังกฤษ และอเมริกาซึ่งก็มีปริมาตรที่ต่างกันอีกด้วย

จากคุณ : เด็กคลอง


คราวนี้ น้ำมัน 1 บาร์เลล เท่ากับกี่ลิตร

http://www.digitaldutch.com/unitconverter/volume.htm
http://www.ntl.nectec.or.th/services/converter

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/03/X6429391/X6429391.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_%28unit%29

Oil barrel, (abbreviation bbl): a legacy volume measure of 42 US gallons (34.9723 imp gal; 158.9873 L).[7] It can also mean 35 imperial gallons (42.0332 US gal; 159.1132 L). Commonly a barrel is regarded as 159 L volume.

ความเห็นที่ 3 โดยคุณ .. (115.67.129.94) [29-07-2012 08:11] #45558

ดังนั้นจากคำถาม
น้ำ 1 มิลลิลิตร เท่ากับ น้ำบนพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร สูง 1 มิลลิเมตร ครับ

น้ำจำนวนนี้ เท่ากับ 1 ซี.ซี. หรือ 1/1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศ์กมิลลิเมตรความเห็นที่ 4 โดยคุณ .. (115.67.129.94) [29-07-2012 08:19] #45559

เรื่องนี้มีในฟิสิกส์บทแรก หน่วยการวัด
จากฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ม.4-5-6 (มี 18 บทพร้อมโจทย์กับเฉลยหลายพันข้อ ดีมาก ๆ)
จำนงค์ ฉายเชิด (วท.ม. ฟิสิกส์ จุฬาฯ) และคณะ

1 มิลลิเมตร เท่ากับ 1/1000 เมตร
1 ลูกบาศ์กมิลลิเมตร เท่ากับ 1 ในพันล้าน ลบม.
หรือ 1 ในพันลิตร
(พิสูจน์ จากความเห็น 1)

ดังนั้น ตอบคำถามเจ้าของกระทู้หมดแล้วครับ
สวัสดีครับความเห็นที่ 5 โดยคุณ .. (115.67.64.78) [29-07-2012 08:55] #45560

1 ซี.ซี. เท่ากับ (10^-2 ม.) ^ 3 = 10 ^(-6) ลบม.
คือ 1 ใน ล้าน ลบม.

แต่ 1 ลบม. มี 1,000 ล้าน ลบมม. (หนึ่งพันล้าน ลูกบาศ์กมิลลิเมตร)
= 10 ^ 9 ลบมม.

แต่หน่วยอาหรับกับอังกฤษ เลยสับสน จึงมาพิสูจน์ต่อดังนี้
1 cc = 10 ^ (-6) 10 ^ 9 = 10 ^ 3 ลบมม.
กลายเป็นว่า 1 cubic centimetres = 1,000 cubic millimetres

ดังนั้น 1 ลิตรเท่ากับ 1,000 ลิตรคือ 1,000 ซีซี หรือ 1 ล้านลบมม.!

ผมสงสัยว่า น่าจะมีการใช้ผิดกันมาแต่ต้น
เพราะถ้าตามคำนวณแล้ว 1 ซีซี ไม่เท่ากับ 1 ลบมม.

http://bnctooling.weloveshopping.com/store/article/view/รวมหน่วยการวัดการแปลงหน่วยเทียบหน่วยวัด-45620-th.html

1 Litre = 1000 cm3
1 Litre = 1000 cc
1 Litre = 0.001 m3

ดังนั้น 1 cc ไม่เท่ากับ 1 mm^3

http://www.southeastworldwide.com/sew/tools/converter/volume.shtml

ได้ 1 cc = 1,000 mm^3

ดังนั้น เครื่องดื่มที่บอกว่าบรรจุ 1000 cc หรือ 1 ลิตร
เท่ากับ 1 ล้าน mm^3

ข้างบนอาจเขียนผิดครับ ดูความเห็นนี้เป็นหลัก
ความเห็นที่ 6 โดยคุณ .. (115.67.225.103) [29-07-2012 15:36] #45573

การคำนวณต้องใช้ common sense (สามัญสำนึก) ก่อนแล้วใช้ตัวเลขสนับสนุน
1 ลบม. = 1,000 ลิตร ถึงจะถูก
พิสูจน์

1 ลบม. = 10 ^ 9 ลบมม.
1 ลบซม. = 10 ^ 3 ลบมม.
ดังนั้น 1 ลบม. = 10 ^ 6 ลบซม. = 10 ^ 3 ลิตร

นั่นคือ 1 ลูกบาศ์กเมตรจุได้ หนึ่งพันลิตร ครับ
ข้างบนพิมพ์ผิด

พอดีได้นอนงีบตอนกลางวันหน่อย ถึงคิดออก
ขออภัยนะครับ

สรุป
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร = 1,000 ซีซี = 1 ล้าน ลบมม. = 1/1,000 ลบม.
ความเห็นที่ 7 โดยคุณ อุทกวิทยา (49.49.217.144) [30-07-2012 15:03] #45593

ถามว่า....น้ำ 1 มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร
ตอบ.
ไม่มีคำตอบ เพราะ หน่วยของปริมาตร ไม่สามารถเทียบกับ ความสูงได้ถ้าไม่เอาหน่วยพื้นที่มาประกอบด้วยกันความเห็นที่ 8 โดยคุณ อุทกวิทยา (49.49.217.144) [30-07-2012 15:08] #45594

1 cc = 1 cm^3 =1 มิลลิลิตร
ความเห็นที่ 9 โดยคุณ มาเเรง Mail to มาเเรง (223.206.63.227) [27-09-2012 11:33] #46138

ดีจัง5555ความเห็นที่ 10 โดยคุณ ronnachai Mail to ronnachai (1.4.180.153) [23-12-2012 10:26] #47345

เยียมความเห็นที่ 11 โดยคุณ frogzilla Mail to frogzilla (223.207.196.146) [18-01-2013 19:43] #47704

ความเห็นที่ 1และ 2 ผิ ดแน่นอนครับ ความเห็นที่ 6 ถูกครับ เพราะน้ำ 1 ลิตร หนัก 1กิโลกรัม ถ้าตามความเห็นที่1 และ 2 น้ำ 1ลูกบาศ์กเมตร มีปริมาตร 1ล้านลิตร เท่ากับหนัก 1 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ความเห็นที่ 12 โดยคุณ frogzilla Mail to frogzilla (223.207.196.146) [18-01-2013 19:51] #47705

น้ำ 1 มิลลิลิตร ก็คือน้ำ 1 เซนติลิตร หรือ 1 cc. ประกอบด้วยน้ำในปริมาตร สูง 1 ซม. กว้าง 1ซม. สูง 1ซม. ซึ่งก็คือน้ำในปริมาตร 1 ลูกบาศ์ก ซม. ......คราวนี้เรามาแยกว่า 1ซม. = 10มม. เพราะฉะนั่น 1 ลูกบาศ์ก ซม. = 10มม.x10มม.x10มม.= 1000 ลูกบาศ์ มม.
ดังนั้น น้ำ 1 ลูกบาศ์มิลลิลิตร หรือ 1 เซนติลิตร หรือ 1cc จะเท่ากับ 1000 ลูกบาศ์กมิลลิเมตรความเห็นที่ 13 โดยคุณ nutty (203.158.120.44) [11-03-2016 21:12] #506974

ขอถามหน่อยค่ะ 15.06 มิลลิเมตร จะแปลงเป็น ล้าน ลบ.ม. ยงไงค่ะ มีพื้นที่ 603 ตารางกิโลเมตรความเห็นที่ 14 โดยคุณ nutty Mail to nutty (203.158.120.44) [11-03-2016 21:14] #506975

ขอถามหน่อยค่ะ 15.06 มิลลิเมตร จะแปลงเป็น ล้าน ลบ.ม. ยงไงค่ะ มีพื้นที่ 603 ตารางกิโลเมตรขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
Security Code       ต้องใส่ Security Code *
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 50 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]