| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ละติจูด ลองติจูดฉะเชิงเทรา

อยากทราบละติจูด ลองติจูด ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา
ทราบมาว่าเป็นสถานีย่อยเก่าของกรม

ของคุณมากนะค่ะสำหรับคำตอบ

โดยคุณ พรพรรณ Mail to พรพรรณ (158.108.198.195) [04-07-2005 13:46]
ความเห็นที่ 1 โดยคุณ บริการข้อมูล (192.168.170.165) [06-07-2005 16:09] #325

ละติจูด 13.33.57 N ลองติจูด 101.27.30 E ครับความเห็นที่ 2 โดยคุณ อ๋อ Mail to อ๋อ (203.170.228.101) [25-07-2005 13:31] #403

อยากทราบละติจูด ลองติจูด วัดอ้อน้อย ถนนมาลัยแมน ก.ม.17 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ค่ะความเห็นที่ 3 โดยคุณ เก๋ Mail to เก๋ (58.10.90.240) [04-10-2006 15:09] #4910

อยากทราบละติจูดและลองติจูด ที่สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, แหลมฉบัง, สระบุรี, กำแพงเพชร
รบกวนช่วยหน่อยนะคะ ต้องการข้อมูลมากๆคะ

ขอบคุณมากคะความเห็นที่ 4 โดยคุณ กรา (203.172.207.68) [23-11-2006 17:15] #13359

อยากทราบละติจูดลองติจูดจังหวัดหนองคายความเห็นที่ 5 โดยคุณ narak Mail to narak (118.173.35.58) [22-05-2008 20:31] #17492

ระบบพิกัด (Coordinate System)

เป็นระบบที่สร้างขึ้นสําหรับใช้อ้างอิงในการกําหนดตําแหน่ง หรือบอกตําแหน่งพื้นโลกจากแผนที่มีลักษณะเป็น
ตารางโครงข่ายที่เกิดจากตัดกันของเส้น ตรงสองชุดที่ถูกกําหนดให้วางตัวในแนวเหนือ-ใต้
และแนวตะวันออก- ตะวันตก ตามแนวของจุดศูนย์กําเนิด (Origin) ที่กําหนดขึ้น ค่าพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกตําแหน่งต่างๆ จะใช้ค่าของหน่วยที่นับออกจากจุดศูนย์กําเนิดเป็นระยะเชิงมุม (Degree) หรือเป็นระยะทาง (Distance) ไปทางเหนือหรือใต้และตะวันออกหรือตะวันตก ตามตําแหน้งของตําบลที่ต้องการหาค่าพิกัดที่กําหนดตําแหน่งต่างๆ จะถูกเรียกอ้างอิงเป็นตัวเลขในแนวตั้งและแนวนอนตามหน่วยวัดระยะใช้วัดสําหรับระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงกําหนดตําแหน่งบนแผนที่ ที่นิยมใช้กับแผนที่ในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ
1) ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System)
2) ระบบพิกัดกริดแบบ UTM (Universal Transverse Mercator co-ordinate System)

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System)
เป็นระบบพิกัดที่กําหนดตําแหน่งต่างๆบนพื้นโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงบอกตําแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude)
และ ลองติจูด (Longtitude) ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจากศูนย์กําเนิด (Origin) ของละติจูดและลองติจูด
ที่กําหนดขึ้นสําหรับศูนย์กําเนิดของละติจูด (Origin of Latitude) นั้นกําหนดขึ้นจากแนวระดับ
ที่ตัดผ่านศูนย์กลางของโลกและตั้งฉากกับแกนหมุน เรียกแนวระนาบศูนย์กําเนิดนั้นว่า เส้นศูนย์สูตร (Equator) ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ฉะนั้นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด
จะเป็นค่าเชิงมุมที่เกิดจากมุมที่ศูนย์กลางของโลก กับแนวระดับฐานกําเนิดมุมที่เส้นศูนย์สูตร
ที่วัดค่าของมุมออกไปทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ค่าของมุมจะสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ มีค่าเชิงมุม 90 องศาพอดี ดังนั้นการใช้ค่าระยะเชิงมุมของละติจูดอ้างอิงบอกตําแหน่งต่างๆ นอกจากจะกําหนดเรียกค่าวัดเป็น องศาลิปดา และฟิลิปดา แล้วจะบอกซีกโลกเหนือหรือใต้กํากับด้วยเสมอ

ระบบพิกัดกริดแบบ UTM
(Universal Transverse Mercator co-ordinate System)
พิกัดกริด UTM (Universal Transverse Marcator) เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการกําหนดตําแหน่งและใช้อ้างอิงในการบอกตําแหน่ง
ที่นิยมใช้กับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศ ต่าง ๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะเป็นระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่างเท่ากันทุกตารางและมีวิธีการกําหนดบอกค่าพิกัดที่ง่าย
และถูกต้องเป็นระบบกริดที่นําเอาเส้นโครงแผนที่แบบ Universal Transverse Mercator Projection
ของ Gauss -Krueger มาใช้ดัดแปลงการถ่ายทอดรายละเอียดของพื้นผิวโลกให้รูปทรงกระบอก Mercator Projection
อยู่ในตําแหน่ง Mercator Projection (แกนของรูปทรงกระบอกจะทับกับแนวเส้นอิเควเตอร์ และตั้งฉากกับแนวแกนของขั้วโลก) ประเทศไทยเราได้นําเอาเส้นโครงแผนที่แบบ UTM นี้มาใช้กับการทําแผนที่ เป็นชุด L 7017
ที่ใช้ในปัจจุบันแผนที่ระบบพิกัดกริด ที่ใช้เส้นโครงแผนที่แบบ UTM
เป็นระบบเส้นโครงชนิดหนึ่งที่ใช้ผิวรูปทรงกระบอกเป็นผิวแสดงเส้นเมริเดียน (หรือเส้นลองติจูด)
และเส้นละติจูดของโลก โดยใช้ทรงกระบอกตัดโลกระหว่างละติจูด 84องศาเหนือ และ 80 องศาใต้ในลักษณะแกนรูปทรงกระบอกแล้วทํามุมกับแกนโลก 90 องศารอบโลก แบ่งออกเป็น 60 โซนๆ ละ 6 องศา

โซนที่ 1 อยู่ระหว่าง 180 องศา กับ 174 องศาตะวันตก และมีลองติจูด 177 องศาตะวันตก
เป็นเมริเดียนย่านกลาง (Central Meridian) มีเลขกํากับแต่ละโซนจาก 1 ถึง 60 โดย นับจากซ้าย
ไปทางขวาระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ 80 องศาใต้ แบ่งออกเป็น 2 ช่อง ช่องละ 8 องศา
ยกเว้นช่องสุดท้าย เป็น 12 องศา โดยเริ่มนับตั้งแต่ละติจูด 80 องศาใต้ ขึ้นไป ทางเหนือ
ให้ช่องแรกเป็นอักษร C และช่องสุดท้ายเป็นอักษร X (ยกเว้น I และ O)
จากการแบ่งตามที่กล่าวแล้วจะเห็นพื้นที่ในเขตลองติจูด 180 องศาตะวันตก ถึง 180 องศาตะวันออก
และละติจูด 80 องศาใต้ ถึง 84 องศาเหนือ จะถูกแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1,200 รูป
แต่ละรูปมีขนาดกว้างยาว 6 องศา x 8 องศา
จํานวน 1,140 รูป และกว้างยาว 6 องศา x 12 องศา จํานวน 60 รูป
รูปสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่า Grid Zone Designation (GZD) การเรียกชื่อ Grid Zone Designation
ประเทศไทยมีพื้นที่อยู่ ระหว่างละติจูด 5 องศา 30 ลิปดา เหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดา เหนือ
และลองติจูดประมาณ 97 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก ถึง 105 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก
ดังนั้น ประเทศไทยจึงตกอยู?ในGZD 47N 47P 47Q 48N 48P และ 48 Q

รูปแสดงการแบ่งกริดโซนระบบพิกัดกริด UTM


โดย ศทบ 12
***้ปย้อนหลัง

--------------------------------------------------------------------------------ความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมอเตอร์สูบน้ำ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการอุดกลบบ่อบาดาล โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรซิน (Rasin) พระเอกกำจัดความกระด้าง การสูบน้ำที่มีทรายปนอยู่ เครื่องสูบน้ำบาดาลจะเป็นอย่างไร การบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล น้ำบาดาลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ท่อกรองและการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ดื่มน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย การสูบทดสอบโดยวิธี AIR LIFT PUMP สู้ภัยแล้งด้วยวิธีการลดฯ การเจาะบ่อน้ำบาดาลแนวนอนด้วยเทคนิค HDD การใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด น้ำกลั่น - กลั่นน้ำแร่ - แช่ตู้เย็น การรังวัดด้วยเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความแตกต่างระหว่างน้ำบาดาลน้ำผิวดินและน้ำประปา ไนโตรเจน( Nitrogen )ในน้ำ การฟื้นฟูสภาพชั้นน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนน้ำมัน ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำ ข้อดีข้อเสียของการใช้สารลดแรงตึงผิว สาระน่ารู้เรื่องของตัวอักษรย่อ ปรากฎการณ์ เอลนิโน และลานินา การแก้ไขปัญหาภัยแล้งทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ มลพิษทางน้ำ การไหลของน้ำเค็มเข้าสู่แหล่งน้ำจืด พระบรมราโชบายในการพัฒนาโครงการฯ การเพิ่มปริมาณน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีปล่อยให้น้ำท่วม เครื่องเจาะน้ำบาดาลแบบกระแทก ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล การเพิ่มปริมาณน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีอัดน้ำลงใต้ดิน การเพิ่มปริมาณน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีล่อน้ำ เรื่องควรรู้...ของภัยแล้ง วิกฤตน้ำของโลก ช่องว่างในหิน ระบบพิกัด ( Coordinate Systerm ) ช่องว่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับการกำเนิดหินขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
Security Code       ต้องใส่ Security Code *
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 50 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]