| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

Tropical Storm 10W : พายุโซนร้อน 10W บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

Tropical Storm 10W : พายุโซนร้อน 10W บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
ประกาศศูนย์ร่วมเตือนภัยไต้ฝุ่น สหรัฐฯ (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )
ประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2551 เวลา 04.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย วันที่ 05 สิงหาคม 2551 /03.00 น. ปรากฎพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูก
1) Tropical Storm 10W(19.5N 116.8E,35kts): เมื่อเวลา 19.00 วานนี้ (04 ส.ค.51) พายุดีเปรสชัน 10W ได้ทวีขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ที่ละติจูด 19.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.8 องศาตะวันออก และขณะนี้ เวลา 01.00น.วันนี้(05ส.ค.51)อยู่ ที่ละติจูด 19.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.8 องศาตะวันออก มีศูนย์กลางอยู่ห่ างประมาณ 445 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮ่องกง . กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 7 นอต(13 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เมื่อ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างช้า ๆ. ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 35นอต(65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ความกดอากาศที่พื้นผิวประมาณ 996 มิลลิบาร์ คลื่นทะเลสูงสุดประมาณ 5 เมตรในช่วง 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา / คาด พายุโซนร้อน 10W นี้จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกต่อไปอีก 6-12ชั่วโมงข้างหน้า และจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมากขึ้นในอีก 12 ชั่วโมงข้างหน้าหรือตั้งแต่ 13.00น.วันนี้(05ส.ค.51)เป็นต้นไป. ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิที่พื้นผิวน้ำทะเลที่อุ่น คาดว่าจะทวีขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นในอีก 36 ชั่วโมงข้างหน้า หรือตั่งแต่ ช่วงประมาณ 13.00น.(06ส.ค.51) ก่อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในอีก 48 ชั่วโมงข้างหน้า หรือตั้งแต่ 01.00 น.(7ส.ค.51) เป็นต้นไป : ประกาศศูนย์ร่วมเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )
2) TCFP-91W (26.2N 138.5E,35kts): เมื่อเวลา 01.00 วันนี้ (04 ส.ค.51) หย่อมความกดอากาศต่ำ 91W ปกคลุมบริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิคหรือด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น ที่ละติจูด 26.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 138.5 องศาตะวันออก. มีศูนย์กลางอยู่ห่ างประมาณ - กิโลเมตร ทางทิศใต้ของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น . กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว 5 นอต(9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เมื่อ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างช้าๆ. ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 15นอต(28 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ความกดอากาศที่พื้นผิวประมาณ 1010 มิลลิบาร์ คลื่นทะเลสูงสุดประมาณ - เมตรในช่วง 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา / คาด หย่อมความกดอากาศต่ำ 91W นี้จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกต่อไปอย่างช้าๆ ตามแนวปะทะอากาศเขตร้อน. เนื่องจากศูนย์กลางพายุมีกำลังอ่อน ประกอบกับอุณหภูมิที่พื้นผิวน้ำทะเลมีค่าต่ำ คาดว่าจะทวีขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในอีก 3-4 วันข้างหน้า หรือตั้งแต่ 8ส.ค.51 เป็นต้นไป : ประกาศศูนย์ร่วมเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )
- (เพิ่มเติม) ทิศทางของพายุ 10W ยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนแต่อย่างใด สำหรับรายชื่อพายุแม้ว่าจะเป็นโซนร้อนแล้ว ยังไม่มีชื่อพายุ เนื่องจาก ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศสมาชิคในเขตไต้ฝุ่นมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก ยังคงพยากรณ์ในระดับดีเปรสชันอยู่ คาดว่าจะตั้งชื่อพายุกันในวันนี้ หรือตั้งแต่ 07.00น.เป็นต้นไป ซื่อลูกต่อไปชื่อ KAMMURI (คัมมูริ) เป็นชื่อของญี่ปุ่น แปลว่า มงกุฏ เชื่อว่าประเทศจีนและเกาะฮ่องกงคงไม่อยากสวมแน่นอน


ภาพถ่ายดาวเทียม INFRARED ทุกๆ 1 ชม.

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/latest/globe/2048x2048/ir.jpgCLICK เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/latest/animation/MPEG-2/last-120h.mpgCLICK เพื่อดูภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว 120 ชั่วโมงที่ผ่านมา หรือ เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา UPDATE ทุกๆ 1 ชั่วโมง

*******

ภาพการคาดหมายเส้นทางการเดินพายุ ล่วงหน้า 5 วัน ทุกๆ 6 ชม.
บริเวณพื้นที่ตาข่ายสีดำ รูปกรวย(โคน) แสดงถึง ความไม่แน่นอน/ความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลกระทบหรือศูนย์กลางพายุอาจจะพัดผ่าน
***เครื่องของท่านอาจไม่ปรากฏภาพดังกล่าว ให้ CLICK ขวา > Show Picture***
ที่มา Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC *ต้นฉบับ*http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/westpac/storm/storm10W.html
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/Gif/nwp.latest.gif

*******

ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว INFRARED ของ พายุ ทุกๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียม ENHANCED INFRARED ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงที่ศูนย์กลางพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม AVN COLOR ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความเร็วลมของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม WATER VAPOR ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความหนาแน่นของเมฆฝนของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม FUNKTOP ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของฝนและปริมาณน้ำฝนของพายุบริเวณต่างๆ


ภาพถ่ายดาวเทียม BLACK and WHITE (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงค่าระดับความรุนแรงของพายุ(DVORAK) เช่น ส่วนโค้ง ลมดิ่ง ปริมาณเมฆฝนที่ศูนย์กลาง กำแพงตาพายุ และตาพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม JSL ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นการแบ่งระดับความรุนแรงของพายุในบริเวณต่างๆ


ภาพถ่ายดาวเทียม RAINBOW ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับอุณหภูมิที่พื้นผิวเมฆและชั้นบรรยากาศของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม INFRARED ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง)


ภาพถ่ายดาวเทียม VISIBLE ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแบบเห็นจริง เฉพาะเวลากลางวันเนื่องจากการหมุนของโลก และแสงอาทิตย์


ภาพถ่ายดาวเทียม RGB ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเรืองแสงสามารถเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ไม่มีแสงอาทิตย์สาดส่อง


*******

ระดับความเร็วลมของพายุ (Wind Analysis) เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2551 เวลา 01.00 น.

CLICK ที่นี่เพื่อ UPDATE ทุกๆ 6 ชั่วโมง และดูย้อนหลัง
http://rammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/mpsatwnd_archive.asp?storm_identifier=WP102008

*******

05 กรกฏาคม 2551 / 04.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

การพยากรณ์ โดยJoint Typhoon Warning Center (รายละเอียด)

1 การพยากรณ์ เเละการคาดหมาย ของพายุ 5 วันล่วงหน้า ทุกๆ 6 ชั่วโมง
WTPN31 PGTW 042100
MSGID/GENADMIN/NAVMARFCSTCEN PEARL HARBOR HI/JTWC//
SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING//
RMKS/
1. TROPICAL STORM 10W WARNING NR 004
01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
---
WARNING POSITION:
041800Z --- NEAR 19.5N 117.1E
MOVEMENT PAST SIX HOURS - 270 DEGREES AT 07 KTS
POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM
POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
PRESENT WIND DISTRIBUTION:
MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
REPEAT POSIT: 19.5N 117.1E
---
FORECASTS:
12 HRS, VALID AT:
050600Z --- 19.6N 116.0E
MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
RADIUS OF 034 KT WINDS - 025 NM NORTHEAST QUADRANT
025 NM SOUTHEAST QUADRANT
025 NM SOUTHWEST QUADRANT
025 NM NORTHWEST QUADRANT
VECTOR TO 24 HR POSIT: 290 DEG/ 06 KTS
---
24 HRS, VALID AT:
051800Z --- 20.0N 114.9E
MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
RADIUS OF 034 KT WINDS - 035 NM NORTHEAST QUADRANT
030 NM SOUTHEAST QUADRANT
030 NM SOUTHWEST QUADRANT
035 NM NORTHWEST QUADRANT
VECTOR TO 36 HR POSIT: 300 DEG/ 06 KTS
---
36 HRS, VALID AT:
060600Z --- 20.6N 113.8E
MAX SUSTAINED WINDS - 065 KT, GUSTS 080 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
RADIUS OF 050 KT WINDS - 025 NM NORTHEAST QUADRANT
025 NM SOUTHEAST QUADRANT
025 NM SOUTHWEST QUADRANT
025 NM NORTHWEST QUADRANT
RADIUS OF 034 KT WINDS - 050 NM NORTHEAST QUADRANT
045 NM SOUTHEAST QUADRANT
045 NM SOUTHWEST QUADRANT
050 NM NORTHWEST QUADRANT
VECTOR TO 48 HR POSIT: 300 DEG/ 06 KTS
---
EXTENDED OUTLOOK:
48 HRS, VALID AT:
061800Z --- 21.2N 112.6E
MAX SUSTAINED WINDS - 060 KT, GUSTS 075 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
RADIUS OF 050 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT
030 NM SOUTHEAST QUADRANT
030 NM SOUTHWEST QUADRANT
030 NM NORTHWEST QUADRANT
RADIUS OF 034 KT WINDS - 060 NM NORTHEAST QUADRANT
060 NM SOUTHEAST QUADRANT
060 NM SOUTHWEST QUADRANT
055 NM NORTHWEST QUADRANT
VECTOR TO 72 HR POSIT: 305 DEG/ 06 KTS
---
72 HRS, VALID AT:
071800Z --- 22.5N 110.4E
MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
VECTOR TO 96 HR POSIT: 305 DEG/ 05 KTS
---
LONG RANGE OUTLOOK:
NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 250 NM
ON DAY 4 AND 350 NM ON DAY 5... AND FOR INTENSITY
NEAR 20 KT EACH DAY.
---
96 HRS, VALID AT:
081800Z --- 23.6N 108.5E
MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
---
REMARKS:
042100Z POSITION NEAR 19.5N 116.8E.
TROPICAL STORM (TS) 10W, LOCATED APPROXIMATELY 240 NM SOUTH-
EAST OF HONG KONG, HAS TRACKED WESTWARD AT 07 KNOTS OVER THE PAST
SIX HOURS. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 041800Z IS 15 FEET.
NEXT WARNINGS AT 050300Z, 050900Z, 051500Z AND 052100Z.//
NNNN2 การวิเคราะห์ เเละการคาดการณ์ ของพายุ ทุกๆ 12 ชั่วโมง
WDPN31 PGTW 041500
MSGID/GENADMIN/NAVMARFCSTCEN PEARL HARBOR HI/JTWC//
SUBJ/PROGNOSTIC REASONING FOR TROPICAL STORM 10W WARNING NR 03//
RMKS/
1. FOR METEOROLOGISTS.
2. 12 HOUR SUMMARY AND ANALYSIS.
A. TROPICAL STORM (TS) 10W HAS MOVED RAPIDLY WESTWARD OVER THE PAST
12 HOURS INTENSIFYING ABOVE 35 KNOTS UNDER FAVORABLE LOW- AND UPPER-
LEVEL ENVIRONMENTS. ANIMATED INFRARED SATELLITE IMAGERY INDICATES
DEEP CONVECTIVE BANDING WRAPPING INTO THE EASTERN PORTION OF THE STORM
WITH A WELL DEFINED LOW-LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) EVIDENT IN
SCATTEROMETRY DATA AND MICROWAVE IMAGERY. TS 10W BRIEFLY ACCELERATED
WESTWARD UNDER AN IMPROVED STEERING ENVIRONMENT ASSOCIATED WITH EN-
HANCED EASTERLY FLOW, BUT THEN SLOWED AND BRIEFLY TRACKED MORE EQUATOR-
WARD IN RESPONSE TO A SOUTHWARD SHIFT IN THE ORIENTATION OF THE WEST-
ERN PORTION OF THE STEERING RIDGE TO THE NORTH.
B. TS 10W IS CURRENTLY TRACKING UNDER THE COMBINED STEERING INFLUENCE
OF THE LOW- TO MID-LEVEL SUBTROPICAL RIDGE POSITIONED NORTH OF THE
SYSTEM. SOME DEGRADATION IN THE POLEWARD OUTFLOW MECHANISM HAS OCCURRED
OVER THE PAST TWELVE HOURS AS INTERACTION WITH UPPER-LEVEL LOWS LOCATED
NORTHWEST OF LUZON AND SOUTH OF OKINAWA DECREASED. BROAD EQUATORWARD
OUTFLOW HOWEVER, IS STILL PROVIDING A STRONG EXHAUST MECHANISM FOR THE
SYSTEM. CONFIDENCE IN POSITIONING REMAINS HIGH AND IS BASED ON A WELL-
DEFINED LLCC EVIDENT IN BOTH ANIMATED INFRARED IMAGERY AND A 041110Z
SSMIS IMAGE. THE CURRENT INTENSITY IS BASED ON DVORAK ESTIMATES OF 35
KNOTS FROM PGTW, A 041022Z QSCAT PASS DEPICTING 20 TO 35 KNOT WINDS
NEAR THE CENTER AND A RECENT SURFACE OBSERVATION FROM A SHIP LOCATED
SOUTH OF THE LLCC REPORTING SOUTHWEST WINDS AT 35 KNOTS AND SLP OF 1003
MB.
3. FORECAST REASONING
A. THE FORECAST PHILOSOPHY HAS NOT CHANGED SINCE THE LAST ISSUANCE OF
THE PROGNOSTIC REASONING.
B. TS 10W IS FORECAST TO TRACK UNDER THE STEERING INFLUENCE OF THE
LOW- TO MID-LEVEL SUBTROPICAL RIDGE (STR) SITUATED TO THE NORTH
THROUGHOUT THE FORECAST PERIOD. MIDLATITUDE ANALYSIS SUPPORTS THIS
WESTWARD TRACK SCENARIO AND DEPICTS A LARGELY ZONAL PATTERN WITH THE
STR EXTENDING WELL INTO EASTERN CHINA. IN THE NEAR TERM, THE SYSTEM WILL
INTENSIFY AT A 15 KNOT PER DAY RATE UNDER A FAVORABLE UPPER LEVEL ENVI-
RONMENT WITH LOW VERTICAL WIND SHEAR AIDED BY THE WARM WATERS OF THE
SOUTH CHINA SEA. THE FORECAST INTENSITY AND TRACK ARE IN GOOD AGREEMENT
WITH THE CONSENSUS OF DYNAMIC MODEL AIDS WHICH SUPPORTS CONTINUED INTEN-
SIFICATION AND WEST-NORTHWESTWARD MOTION. TS 10W IS FORECAST TO MAKE
LANDFALL SOUTH OF HONG KONG BY TAU 72 AND TO WEAKEN DUE TO LAND INTER-
ACTION.
C. IN THE EXTENDED TAUS, TS 10W IS FORECAST TO CONTINUE TRACKING WEST-
NORTHWESTWARD AND TO DISSIPATE OVER LAND BY TAU 96.
FORECAST TEAM: CHARLIE//
NNNN


==================================================================================================

รวมเว็บภาพถ่ายดาวเทียม ทุกๆ 30 นาที – 1 ชั่วโมง บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกในซีกโลกเหนือ (North West Pacific)
1. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ INFRARED บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
1.1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ MTSAT
http://205.85.40.22/sat/gms_nwtrop/ir/nwtrop_ir.jpg
1.2 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ NOAA (โนอา)
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSIRW.JPG
1.3 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ อ่าวเบงกอล อ่าวไทย ทะเลจีนใต้ จนถึง ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
http://205.85.40.22/sat/gms_a/goesa.jpg
1.4 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์ จนสิ้นสุดที่ ลองจิจูดที่ 180.0 องศาตะวันออก
http://205.85.40.22/sat/gms_b/goesb.jpg
1.5 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกทั้งหมด
http://205.85.40.22/sat/gms_full/ir/gmsfull_ir.jpg
1.6 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และมหาสมุทรแปซิฟิคใต้
http://205.85.40.22/jtwc/jtgio_ir2.jpg
2. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ VISIBLE (ภาพเห็นจริง) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก (สามารถดูได้ในเฉพาะเวลากลางวันของมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก )
2.1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ MTSAT
http://205.85.40.22/sat/gms_nwtrop/vis/nwtrop_vis.jpg
2.2 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ NOAA (โนอา)
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSVSW.JPG
3. ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว แบบ INFRARED บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
3.1 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ จนถึง ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/sohemiloops/shirgmsw.html
3.2 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณเกาะกวม (Guam) มหาสมุทรแปซิฟิค
http://www.goes.noaa.gov/guam/guamloops/guamir.html
3.3 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิค
http://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/loop-ir4.html
3.4 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิค ทั้งหมด
http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/westpac/movies/gmsir/gmsirjava.html

Link การพยากรณ์ คาดหมาย ภาพถ่ายดาวเทียม เส้นทางเดินพายุ ทุกๆ 6 ชั่วโมง
http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ) ***ต้นฉบับของ 1-Minute Mean
http://www.wunderground.com/(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ)
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/tropical/(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ)
http://tsr.mssl.ucl.ac.uk/(1-Minute Mean/ประเทศอังกฤษ)
http://www.kma.go.kr/ (10-Minute Mean/ประเทศเกาหลี)
http://www.jma.go.jp (10-Minute Mean/ประเทศญี่ปุ่น)
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/(10-Minute Mean/ประเทศญี่ปุ่น)

อื่นๆ
ความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของระดับลมที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและทะเล (WIND ANALYSYS มาตราโบฟอร์ด) หมายถึงอะไร ???
http://www.uppic.net/ib/beauford.gif

==================================================================================================

*** หมายเหตุ; การพยากรณ์และการคำนวณพายุหมุนเขตร้อนนี้โดยหน่วยงาน ศูนย์ร่วมเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC) ของ สหรัฐฯ เป็นการพยากรณ์ตามระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคนซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน พยากรณ์และคำนวณความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุที่ค่าเฉลี่ย 1 นาที(1-Minute Mean) ใช้กรณีเดียวกับศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติ (National Hurricane Center หรือ NHC) / ต่างจากประเทศไทย ที่มีการพยากรณ์และคำนวณพายุหมุนเขตร้อนตาม ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนตามมาตรฐานสากล (International Standard) ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน พยากรณ์และคำนวณความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุที่ค่าเฉลี่ย 10 นาที (10-Minute Mean) ดังนั้นข้อมูลทั้ง ค่าความกดอากาศ ความเร็วลม ฯลฯ จะไม่เหมือนกัน

1)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale) พยากรณ์โดยศูนย์ร่วมเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคน และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 1 นาที(1-Minute Mean)
ระดับของซัฟเฟอร์-ซิมพ์สัน --------------------- ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง
Tropical Depression (TD); พายุดีเปรสชัน ----- 25 – 33 นอต หรือ 46-61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Tropical Storm (TS); พายุโซนร้อน ------------ 34-63 นอต หรือ 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 1); ไต้ฝุ่นระดับ 1 ---------- 64-83 หรือ 119-154 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 2); ไต้ฝุ่นระดับ 2 ---------- 84-96 นอต หรือ 156-178 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 3); ไต้ฝุ่นระดับ 3 ---------- 97-113 นอต หรือ 180-209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 4); ไต้ฝุ่นระดับ 4 ---------- 114-135 นอต หรือ 211-250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Super Typhoon (Category 5); ซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 ---------- 135 นอต หรือ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป

2)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนประเทศไทยใช้ตามมาตรฐานสากล (INTERNATIONAL STANDARD)ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่น และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 10 นาที (10-Minute Mean)
ระดับ -------------------------------- ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง
Tropical Depression (TD) --------- >33 นอต หรือ >62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Tropical Storm (TS) --------------- 34 – 47 นอต หรือ 63 – 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Severe Tropical Storm (STS) ----- 48 – 63 นอต หรือ 89 – 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (TY) ---------------------- <64 นอต ขึ้นไป หรือ <119 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป


โดยคุณ TC-10W (125.24.113.172) [05-08-2008 04:52]
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
Security Code       ต้องใส่ Security Code *
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 50 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]