| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ชี้แจงกรณีเวบ RADAR GIS

เรียน ผู้ใช้เวบเรดาร์ขอชี้แจงกรณีเวบ RADAR GIS ดังนี้.-1. ลนก.ในฐานะประธานเวบไซด์กรมอุตุนิยมวิทยาสั่งให้ใช้เวบ www2.tmd.go.th/radar เดิม จนหมดช่วงฤดูฝน2. เวบ www.radar.tmd.go.th ที่อยู่ในความดูแลของงานเครือข่ายเรดาร์ เป็นเวบหนึ่งที่ link เป็นเมนูหนึ่งในเวบกรมฯ ที่ได้รับให้แสดงในเวบกรมฯเท่านั้น ตัว SERVER อยู่ที่งานเครือข่ายเรดาร์3. การปิดเปิดเป็นอำนาจของกรมฯโดย ลนก.สั่งการให้ ทส.ในฐานะ IT_CENTER ปิดเปิดเวบที่นำเสนอบนเวบกรมฯทั้งหมด ไม่เกี่ยวข้องและงานเครือข่ายเรดาร์ไม่มีอำนาจปิดเปิดได้เอง4. งานเครือข่ายเรดาร์เป็นงานของส่วนเฝ้าระวังพิเศษ ฝต. เป็นศูนย์เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ หน้าที่รวบรวม และผลิตข้อมูลเรดาร์ เป็นสารสนเทศ ตามที่กรมมอบหมาย รายละเอียด จากเวบhttp://www.tmd.go.th/aboutus/observation.php5.งบประมาณ 9.5 ล้าน ที่งานเครือข่ายเรดาร์เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นงบประมาณของกรมฯ ในโครงการปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในการแปลงข้อมูลเครือข่ายเรดาร์เป็นสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)ซึ่งเวบไซด์ทั้ง 3 เวบ ได้แก่ www.radar.tmd.go.th www.radargis.tmd.goth intranet.radargis.tmd.go.th ที่พัฒนาและนำเสนอผลอยู่ในขณะนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการผลิตข้อมูลภาพเท่านั้นยังมีเครืองมือและ โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตข้อมูลส่วนอื่นที่รับข้อมูลดิบ(Input Server) ใช้ผลิตข้อมูล GIS (GIS DATA PROCESSING) ทำฐานข้อมูลบน ORACLE (Distributed Server) สำรองเก็บข้อมูล GIS และข้อมูลดิบ (Data Archive Server) และการบริการทางเวบ (WEB Server)

ขอเรียนชี้แจง มายังผู้ใช้ข้อมูลเรดาร์ เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกันงานเครือข่ายเรดาร์
โดยคุณ งานเครือข่ายเรดาร์ Mail to งานเครือข่ายเรดาร์ (192.1.1.14) [04-09-2008 17:54]
ความเห็นที่ 1 โดยคุณ งานเครือข่ายเรดาร์ Mail to งานเครือข่ายเรดาร์ (192.1.1.14) [04-09-2008 17:57] #18622

ด้วยความเคารพ ขอน้อมรับความคิดเห็นของประชาชน ศน.และผู้ใช้ท่านอื่นๆที่กล่าวว่า.-

เรื่องการจะนำเวปเรดาร์มาใช้งาน ท่านต้องคำนึงถึง USER หรือผู้ใช้งานเป็นสำคัญด้วย

งานเครือข่ายเรดาร์ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี และไม่นิ่งนอนใจในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้

ตามแนวทางที่ว่า.-

1. เร็ว ฉับไว ชัดเจน

2. ง่าย ไม่ยุ่ยาก และไม่ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจมากมาย

3. ไม่ปิดกั้น เอื้อเฟือเผื่อแผ่ (หมายความว่า อนุญาตให้ทำ URL link กับเวบอื่นได้ save ภาพได้)

4. ต้องมีความหลากหลายของข้อมูล

จากเวบรุ่นแรกของเครือข่ายเรดาร์ www2.radar.tmd.go.th และ www2.radargis.tmd.go.tmd.go.th ยังมีผู้ใช้อยู่พอสมควร โดยเฉพาะเวรพยากรณ์อากาศ สำนักพยากร์อากาศ กรมฯ

แต่อาจจะยังมีความรกรุงรังบ้างในบางส่วน งานเครือข่ายเรดาร์จะพยายามพัฒนาเวบรุ่นที่ 3 ให้ตอบโจทย์ทั้ง 4 ให้โดยเร็ว ไม่นานเกินรอพบรูปโฉมใหม่ของเวบเครือข่ายเรดาร์ หลังหมดฤดูฝนครับขอบคุณทุกความคิดเห็นงานเครือข่ายเรดาร์

ความเห็นที่ 2 โดยคุณ น่าน (118.172.123.78) [05-09-2008 14:32] #18634

มาเป็นกำลังใจให้นะครับ....ผมก็ใช้บริการของคุณบ่อยความเห็นที่ 3 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 23:36] #107513

Ina <a href=http://www.mbungejimboni.com>jordans green monday</a> This picture may be a composite of infrared and X ray light captured because of the Herschel and XMM Newton space observatories.I started here for the sales floor, just so I could become familiar with a lot more with regards to the products, and sent myself off to a bike institute in Colorado, where I learned from suspension tuning they are driving chain components. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html Please it when you extensive your online plate designed for Network Provider Discovering.But yet, in a bit of time we wil. <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> We plan to provide you insightful commentary on labor, employment, and benefit problems that you worry about.when you've locate quite possibly the most correct jersey available for you, do not come that they are as well satisfied about sizes. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 4 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 23:36] #107514

Ina <a href=http://www.mbungejimboni.com>jordans green monday</a> This picture may be a composite of infrared and X ray light captured because of the Herschel and XMM Newton space observatories.I started here for the sales floor, just so I could become familiar with a lot more with regards to the products, and sent myself off to a bike institute in Colorado, where I learned from suspension tuning they are driving chain components. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html Please it when you extensive your online plate designed for Network Provider Discovering.But yet, in a bit of time we wil. <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> We plan to provide you insightful commentary on labor, employment, and benefit problems that you worry about.when you've locate quite possibly the most correct jersey available for you, do not come that they are as well satisfied about sizes. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 5 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 23:36] #107515

Ina <a href=http://www.mbungejimboni.com>jordans green monday</a> This picture may be a composite of infrared and X ray light captured because of the Herschel and XMM Newton space observatories.I started here for the sales floor, just so I could become familiar with a lot more with regards to the products, and sent myself off to a bike institute in Colorado, where I learned from suspension tuning they are driving chain components. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html Please it when you extensive your online plate designed for Network Provider Discovering.But yet, in a bit of time we wil. <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> We plan to provide you insightful commentary on labor, employment, and benefit problems that you worry about.when you've locate quite possibly the most correct jersey available for you, do not come that they are as well satisfied about sizes. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 6 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 23:36] #107516

Ina <a href=http://www.mbungejimboni.com>jordans green monday</a> This picture may be a composite of infrared and X ray light captured because of the Herschel and XMM Newton space observatories.I started here for the sales floor, just so I could become familiar with a lot more with regards to the products, and sent myself off to a bike institute in Colorado, where I learned from suspension tuning they are driving chain components. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html Please it when you extensive your online plate designed for Network Provider Discovering.But yet, in a bit of time we wil. <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> We plan to provide you insightful commentary on labor, employment, and benefit problems that you worry about.when you've locate quite possibly the most correct jersey available for you, do not come that they are as well satisfied about sizes. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 7 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 23:36] #107517

Ina <a href=http://www.mbungejimboni.com>jordans green monday</a> This picture may be a composite of infrared and X ray light captured because of the Herschel and XMM Newton space observatories.I started here for the sales floor, just so I could become familiar with a lot more with regards to the products, and sent myself off to a bike institute in Colorado, where I learned from suspension tuning they are driving chain components. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html Please it when you extensive your online plate designed for Network Provider Discovering.But yet, in a bit of time we wil. <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> We plan to provide you insightful commentary on labor, employment, and benefit problems that you worry about.when you've locate quite possibly the most correct jersey available for you, do not come that they are as well satisfied about sizes. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlความเห็นที่ 8 โดยคุณ InaMecy Mail to InaMecy (192.99.150.55) [23-11-2014 23:36] #107519

Ina <a href=http://www.mbungejimboni.com>jordans green monday</a> This picture may be a composite of infrared and X ray light captured because of the Herschel and XMM Newton space observatories.I started here for the sales floor, just so I could become familiar with a lot more with regards to the products, and sent myself off to a bike institute in Colorado, where I learned from suspension tuning they are driving chain components. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Thanksgiving-day-Michael-Kors-watches-sale.html Please it when you extensive your online plate designed for Network Provider Discovering.But yet, in a bit of time we wil. <a href=http://www.2014-cyber-monday.com>coach cyber Monday</a> We plan to provide you insightful commentary on labor, employment, and benefit problems that you worry about.when you've locate quite possibly the most correct jersey available for you, do not come that they are as well satisfied about sizes. http://www.lyndaleucc.org/news_mgr/about/Black-friday-deals-cheap-Michael-Kors-watches.htmlขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
Security Code       ต้องใส่ Security Code *
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 50 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]