| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

Tropical Cyclonw Formation Alert 96W : หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 96W บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง

Tropical Cyclonw Formation Alert 96W : หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 96W บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ประกาศศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น ฮาวาย, สหรัฐฯ (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )
สภาวะโดยทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อนเมื่อเวลา 01.00น.
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 ออกประกาศเวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 / 01.30 น. ปรากฎพายุหมุนเขตร้อน 1 ลูก / หย่อมความกดอากาศต่ำ 1 ลูก
1) Tropical Cyclone Formation Alert 96W(8.9N 116.5E,18-23kts) : เมื่อเวลา 01.00น. วันนี้ (16 พ.ย.51) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 96W ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ที่ละติจูด 8.9 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.5 องศาตะวันออก หรือมีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จากเมืองนาตรัง ประเทศเวียตนาม ห่ างประมาณ 880 กิโลเมตร. กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 11 นอต(20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เมื่อ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา. ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหวล่าสุดบ่งบอกว่ามีการก่อตัวของเมฆฝนฟ้าคะนองอย่างแคบๆ แต่มีการรวบรวมพลังงานเข้าสู่ความกดอากาศต่ำโดยรอบ ปรากฏจากภาพถ่าย AMSU-B. การสำรวจสรุปจากสถานีตรวจอากาศบริเวณใกล้เคียงกับหย่อมฯ รายงานว่า ความกดอากาศที่พื้นผิวมีค่าเกือบ 1005 มิลลิบาร์. หย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้อยู่บริเวณที่โดยทั่วไปแถบศูนย์สูตรมีปัจจัยเบาบาง โดยที่ลิ่มความกดอากาศที่บรรยากาศระดับชั้นบนอยู่บริเวณที่กระแสลมในแนวดิ่งมีกำลังปานกลาง แต่มีการก่อตัวของเมฆฝนฟ้าคะนองที่ขั้วพายุ และมีการก่อตัวไปทางตะวันตกของศูนย์กลางเพิ่มขึ้น บ่งบอกว่าพายุมีกำลังแรงขึ้น. ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 18-23 นอต(33-43 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ความกดอากาศที่พื้นผิวประมาณ 1004 มิลลิบาร์ คลื่นทะเลสูงสุดประมาณ - เมตรในช่วง 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา / คาด หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 96W จะมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกต่อไปในอีก 12 ชั่วโมงข้างหน้า. เนื่องจากมีการก่อตัวในแนวดิ่งที่ระดับชั้นล่างของศูนย์กลางอย่างชัดเจนประกอบกับสภาวะโดยทั่วไปที่ระดับความสูงของศูนย์กลางเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของพายุ. โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนในอีก 12-24 ชั่วโมงข้างหน้า หรือ ภายใน 1 วันนี้ หรือตั้งแต่01.00น.วันนี้(16พ.ย.51) หรือภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ในเกณฑ์สูง. : ประกาศศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )
2) Tropical Depression 25W(25.5N 149.9E,25kts) : เมื่อเวลา 01.00น. วันนี้ (16 พ.ย.51) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 97W ได้พัฒนาเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว ปกคลุมบริเวณทะเลแปซิฟิค ฯ : ประกาศศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC)
<เพิ่มเติม> พายุทั้ง 2 ลูกนี้ยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยอย่างใดครับ


ภาพถ่ายดาวเทียม INFRARED ทุกๆ 1 ชม.
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ (ช่วง ลองจิจูดที่ 100-150 องศาตะวันออก)

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ (ช่วง ลองจิจูดที่ 140-180 องศาตะวันออก)


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรเเปซิฟิคตอนเหนือด้านตะวันตก ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณประเทศญี่ปุ่น ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายแบบเต็ม ทุกๆ 1 ชั่วโมง

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/latest/globe/2048x2048/ir.jpgCLICK เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/latest/animation/MPEG-2/last-120h.mpgCLICK เพื่อดูภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว 120 ชั่วโมงที่ผ่านมา หรือ เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา UPDATE ทุกๆ 1 ชั่วโมง

*******

ภาพการคาดหมายเส้นทางการเดินพายุ ล่วงหน้า 5 วัน ทุกๆ 6 ชม.
บริเวณพื้นที่ตาข่ายสีดำ รูปกรวย(โคน) แสดงถึง ความไม่แน่นอน/ความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลกระทบหรือศูนย์กลางพายุอาจจะพัดผ่าน
***เครื่องของท่านอาจไม่ปรากฏภาพดังกล่าว ให้ CLICK ขวา > Show Picture***
ที่มา Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC *ต้นฉบับ*http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/westpac/storm/storm26W.html
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/Gif/nwp.latest.gif

*******

ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว INFRARED ของ พายุ ทุกๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียม ENHANCED INFRARED ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงที่ศูนย์กลางพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม AVN COLOR ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความเร็วลมของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม WATER VAPOR ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความหนาแน่นของเมฆฝนของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม FUNKTOP ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของฝนและปริมาณน้ำฝนของพายุบริเวณต่างๆ


ภาพถ่ายดาวเทียม BLACK and WHITE (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงค่าระดับความรุนแรงของพายุ(DVORAK) เช่น ส่วนโค้ง ลมดิ่ง ปริมาณเมฆฝนที่ศูนย์กลาง กำแพงตาพายุ และตาพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม JSL ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นการแบ่งระดับความรุนแรงของพายุในบริเวณต่างๆ


ภาพถ่ายดาวเทียม RAINBOW ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับอุณหภูมิที่พื้นผิวเมฆและชั้นบรรยากาศของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียม INFRARED ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง)


ภาพถ่ายดาวเทียม VISIBLE ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแบบเห็นจริง เฉพาะเวลากลางวันเนื่องจากการหมุนของโลก และแสงอาทิตย์


ภาพถ่ายดาวเทียม RGB ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเรืองแสงสามารถเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ไม่มีแสงอาทิตย์สาดส่อง


*******

ระดับความเร็วลมของพายุ (Wind Analysis) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา 01.00 น.

CLICK ที่นี่เพื่อ UPDATE ทุกๆ 6 ชั่วโมง และดูย้อนหลัง
http://rammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/mpsatwnd_archive.asp?storm_identifier=WP262008

*******

16 พฤศจิกายน 2551 / 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

การพยากรณ์ โดยJoint Typhoon Warning Center (รายละเอียด)

1 การพยากรณ์ เเละการคาดหมาย ของพายุ 5 วันล่วงหน้า ทุกๆ 6 ชั่วโมง
WTPN22 PGTW 152030
MSGID/GENADMIN/NAVMARFCSTCEN PEARL HARBOR HI/JTWC//
SUBJ/TROPICAL CYCLONE FORMATION ALERT//
RMKS/
1. FORMATION OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE IS POSSIBLE WITHIN
120 NM EITHER SIDE OF A LINE FROM 8.9N 116.8E TO 9.3N 111.3E
WITHIN THE NEXT 12 TO 24 HOURS. AVAILABLE DATA DOES NOT JUSTIFY
ISSUANCE OF NUMBERED TROPICAL CYCLONE WARNINGS AT THIS TIME.
WINDS IN THE AREA ARE ESTIMATED TO BE 18 TO 23 KNOTS. METSAT IM-
AGERY AT 151800Z INDICATES THAT A CIRCULATION CENTER IS LOCATED
NEAR 8.9N 116.5E. THE SYSTEM IS MOVING WESTWARD AT 11 KNOTS.
2. REMARKS: AN AREA OF CONVECTION NEAR 8.9N 116.5E, APPROXIMATELY
475NM EAST-SOUTHEAST OF NHA TRANG, VIETNAM, HAS PERSISTED OVER
THE PAST 12 HOURS. RECENT ANIMATED INFRARED SATELLITE IMAGERY
SHOWS DEEP CONVECTION PERSISTING NEAR A SMALL, BUT CONSOLIDATING
LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) EVIDENT IN A 151753Z AMSU-B
MICROWAVE SATELLITE IMAGE. SYNOPTIC OBSERVATIONS FROM NEARBY
REPORTING STATIONS INDICATE SURFACE PRESSURES AS LOW AS 1005 MB.
THE DISTURBANCE LIES SLIGHTLY EQUATORWARD OF AN UPPER LEVEL
RIDGE AXIS IN AN AREA OF MODERATE VERTICAL WIND SHEAR BUT FAVOR-
ABLE POLEWARD AND WESTWARD DIFFLUENCE ALOFT. MAXIMUM SUSTAINED
SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 18 TO 23 KNOTS. MINIMUM SEA LEVEL
PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1004 MB. BASED ON THE GOOD
LOW LEVEL SIGNATURE AND GENERALLY FAVORABLE UPPER LEVEL SUPPORT,
THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL
CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS IS GOOD.
3. THIS ALERT WILL BE REISSUED, UPGRADED TO WARNING OR CANCELLED
BY 162030Z.//
NNNN2 การวิเคราะห์ เเละการคาดการณ์ ของพายุ ทุกๆ 12 ชั่วโมง
-

==================================================================================================

รวมเว็บภาพถ่ายดาวเทียม ทุกๆ 30 นาที – 1 ชั่วโมง บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกในซีกโลกเหนือ (North West Pacific)
1. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ INFRARED บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
1.1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ MTSAT
http://205.85.40.22/sat/gms_nwtrop/ir/nwtrop_ir.jpg
1.2 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ NOAA (โนอา)
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSIRW.JPG
1.3 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ อ่าวเบงกอล อ่าวไทย ทะเลจีนใต้ จนถึง ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
http://205.85.40.22/sat/gms_a/goesa.jpg
1.4 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์ จนสิ้นสุดที่ ลองจิจูดที่ 180.0 องศาตะวันออก
http://205.85.40.22/sat/gms_b/goesb.jpg
1.5 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกทั้งหมด
http://205.85.40.22/sat/gms_full/ir/gmsfull_ir.jpg
1.6 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และมหาสมุทรแปซิฟิคใต้
http://205.85.40.22/jtwc/jtgio_ir2.jpg
2. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ VISIBLE (ภาพเห็นจริง) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก (สามารถดูได้ในเฉพาะเวลากลางวันของมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก )
2.1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ MTSAT
http://205.85.40.22/sat/gms_nwtrop/vis/nwtrop_vis.jpg
2.2 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ NOAA (โนอา)
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSVSW.JPG
3. ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว แบบ INFRARED บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
3.1 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ จนถึง ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/sohemiloops/shirgmsw.html
3.2 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณเกาะกวม (Guam) มหาสมุทรแปซิฟิค
http://www.goes.noaa.gov/guam/guamloops/guamir.html
3.3 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิค
http://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/loop-ir4.html
3.4 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิค ทั้งหมด
http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/westpac/movies/gmsir/gmsirjava.html

Link การพยากรณ์ คาดหมาย ภาพถ่ายดาวเทียม เส้นทางเดินพายุ ทุกๆ 6 ชั่วโมง
http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ) ***ต้นฉบับของ 1-Minute Mean
http://www.wunderground.com/(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ)
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/tropical/(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ)
http://tsr.mssl.ucl.ac.uk/(1-Minute Mean/ประเทศอังกฤษ)
http://www.kma.go.kr/ (10-Minute Mean/ประเทศเกาหลี)
http://www.jma.go.jp (10-Minute Mean/ประเทศญี่ปุ่น)
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/(10-Minute Mean/ประเทศญี่ปุ่น)
อื่นๆ
ความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของระดับลมที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและทะเล (WIND ANALYSYS มาตราโบฟอร์ด) หมายถึงอะไร ???
http://www.uppic.net/ib/beauford.gif

==================================================================================================

*** หมายเหตุ; การพยากรณ์และการคำนวณพายุหมุนเขตร้อนนี้โดยหน่วยงาน ศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC) ของ สหรัฐฯ เป็นการพยากรณ์ตามระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคนซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน พยากรณ์และคำนวณความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุที่ค่าเฉลี่ย 1 นาที(1-Minute Mean) ใช้กรณีเดียวกับศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติ (National Hurricane Center หรือ NHC) / ต่างจากประเทศไทย ที่มีการพยากรณ์และคำนวณพายุหมุนเขตร้อนตาม ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนตามมาตรฐานสากล (International Standard) ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน พยากรณ์และคำนวณความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุที่ค่าเฉลี่ย 10 นาที (10-Minute Mean) ดังนั้นข้อมูลทั้ง ค่าความกดอากาศ ความเร็วลม ฯลฯ จะไม่เหมือนกัน
1)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale) พยากรณ์โดยศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคน และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 1 นาที(1-Minute Mean)
ระดับของซัฟเฟอร์-ซิมพ์สัน --------------------- ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง
Tropical Depression (TD); พายุดีเปรสชัน ----- 25 – 33 นอต หรือ 46-61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Tropical Storm (TS); พายุโซนร้อน ------------ 34-63 นอต หรือ 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 1); ไต้ฝุ่นระดับ 1 ---------- 64-83 หรือ 119-154 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 2); ไต้ฝุ่นระดับ 2 ---------- 84-96 นอต หรือ 156-178 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 3); ไต้ฝุ่นระดับ 3 ---------- 97-113 นอต หรือ 180-209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 4); ไต้ฝุ่นระดับ 4 ---------- 114-135 นอต หรือ 211-250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Super Typhoon (Category 5); ซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 ---------- 135 นอต หรือ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป

2)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนประเทศไทยใช้ตามมาตรฐานสากล (INTERNATIONAL STANDARD)ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่น และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 10 นาที (10-Minute Mean)
ระดับ -------------------------------- ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง
Tropical Depression (TD) --------- >33 นอต หรือ >62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Tropical Storm (TS) --------------- 34 – 47 นอต หรือ 63 – 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Severe Tropical Storm (STS) ----- 48 – 63 นอต หรือ 89 – 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (TY) ---------------------- <64 นอต ขึ้นไป หรือ <119 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป


โดยคุณ TC-96W (125.24.119.101) [16-11-2008 05:04]
ความเห็นที่ 1 โดยคุณ ลาวกาย (125.24.26.75) [16-11-2008 09:36] #19896

เอ่อ.... อ่าวไทย ใช่มั้ย
ความเห็นที่ 2 โดยคุณ 123 (119.31.6.200) [16-11-2008 10:39] #19898

ว้าว...ดีใจจัง
ในที่สุดก็มาจนได้
รอนานเต็มทีแล้วนะ
หลังจากที่เมฆขลาไม่ได้มีพิษสงอะไรกับประเทศไทยเลยความเห็นที่ 3 โดยคุณ LMEAH (118.173.142.7) [16-11-2008 10:56] #19900

จังหวะเดียวกันกับความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและตอนกลางพอดี ไม่แน่นะ พายุลูกนี้อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นและเลี้ยวลงภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ต้องคอยติดตามกันต่อไปความเห็นที่ 4 โดยคุณ m2m Mail to m2m (118.173.38.120) [16-11-2008 11:50] #19902

คิดเหมือนกันกับ คหที่3เพราะวันที่18 ความกดอากาศสูงเริ่มแผ่ลงมาพายุลูกนี้อาจจะเคลื่อนตัวลงทางใต้น่าจะเคลื่อนตัวลงอ่าวไทยได้เหมือนกันต้องติดตามกันต่อไปขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
Security Code       ต้องใส่ Security Code *
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 50 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]