| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

Tropical Storm FANAPI (12W) # 23 Final Warning : ประกาศสิ้นสุดการเตือนภัย เรื่อง “พายุโซนร้อน FA

Tropical Storm FANAPI (12W) # 23 Final Warning : ประกาศสิ้นสุดการเตือนภัย เรื่อง “พายุโซนร้อน FANAPI (ฟานาปี/12W) ” ฉบับที่ 23
ประกาศศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น ฮาวาย, สหรัฐฯ (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )
สภาวะโดยทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อนเมื่อเวลา 13.00น.
ประจำวันที่ 20 กันยายน 2553 ออกประกาศเวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย วันที่ 20 กันยายน 2553 / 15.01 น. ปรากฎพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูก / หย่อมความกดอากาศต่ำ 0 ลูก
1)Tropical Storm FANAPI (12W,23.8N 115.2E,50kts) : เมื่อเวลา 13.00น.วันนี้(20ก.ย.2553) ไต้ฝุ่น FANAPI (ฟานาปี/12W) ระดับ 1 ซึ่งมีศูนย์กลางปกคลุมมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว อยู่ที่ละติจูด 23.8องศาเหนือ ลองจิจูด 115.2 องศาตะวันออก หรือมีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากเกาะฮ่องกง ห่ างประมาณ 232 กิโลเมตร. กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 17 นอต(32 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เมื่อ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา. มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 นอต(93 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ลมกระโชกแรงสูงสุดประมาณ 65นอต(120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ความกดอากาศที่พื้นผิวน้ำทะเลประมาณ 985 มิลลิบาร์ คลื่นทะเลสูงสุดประมาณ 4 เมตรในช่วง 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา... . / คาด พายุโซนร้อน FANAPI (ฟานาปี/12W) จะมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอีก 12-24 ชั่วโมงข้างหน้า ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างรวดเร็ว และสลายตัวในระยะต่อไป ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้านี้ : ประกาศศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )

2) Tropical Depression 13W (19.0N 145.9E,25kts): เมื่อเวลา 13.00น.วันนี้(20ก.ย.53) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 90W ซึ่งมีศูนย์กลางปกคลุมกลางทะเลแปซิฟิค ล่าสุด ได้พัฒนาเป็น ดีเปรสชันเขตร้อน 13W ฯ ติดตามประกาศล่าสุดของ ดีเปรสชันเขตร้อน 13W (ประกาศ Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )

<เพิ่มเติม/ความเห็น> พายุทั้งหมดไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ไทย ดีเปรสชันเขตร้อน 13W จัดเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 13 ของฤดูกาลไต้ฝุ่นแล้ว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 25 ก.ย. 53 นี้ วงกลมสีเขียวที่ใกล้ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่กลางเกาะฟิลิปปินส์ แล้วเลยลงสู่ทะเลจีนในระยะต่อไป ส่วนวงกลมสีเขียวอีกที่บริเวณด้านตะวันออกของไต้หวัน มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังประเทศจีนด้านตะวันออก หรือประเทศไต้หวันในช่วง 23 ก.ย.53 นี้…. / สำหรับวงสีเขียวคือบริเวณที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนในอนาคต (ถ้ามี)


ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหวระบบ IR บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกเมื่อช่วง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ภาพถ่ายดาวเทียม INFRARED ทุกๆ 1 ชม.
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ (ช่วง ลองจิจูดที่ 100-150 องศาตะวันออก)

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ (ช่วง ลองจิจูดที่ 140-180 องศาตะวันออก)


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน อ่าวไทย และทะเลจีนใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรเเปซิฟิคตอนเหนือด้านตะวันตก ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณประเทศญี่ปุ่น ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายแบบเต็ม ทุกๆ 1 ชั่วโมง

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/latest/globe/2048x2048/ir.jpgCLICK เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/latest/animation/MPEG-2/last-120h.mpgCLICK เพื่อดูภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว 120 ชั่วโมงที่ผ่านมา หรือ เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา UPDATE ทุกๆ 1 ชั่วโมง

*******

ภาพการคาดหมายเส้นทางการเดินพายุ ล่วงหน้า 5 วัน ทุกๆ 6 ชม.
บริเวณพื้นที่ตาข่ายสีดำ รูปกรวย(โคน) แสดงถึง ความไม่แน่นอน/ความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลกระทบหรือศูนย์กลางพายุอาจจะพัดผ่าน
***เครื่องของท่านอาจไม่ปรากฏภาพดังกล่าว ให้ CLICK ขวา > Show Picture***
ที่มา Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC *ต้นฉบับ*

http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/westpac/storm/storm12W.html
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/Gif/nwp.latest.gif

*******

ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหวระบบ INFRARED ของ พายุ ทุกๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ ENHANCED INFRARED ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงที่ศูนย์กลางพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ AVN COLOR ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความเร็วลมของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ WATER VAPOR ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความหนาแน่นของเมฆฝนของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ FUNKTOP ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของฝนและปริมาณน้ำฝนของพายุบริเวณต่างๆ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ BLACK and WHITE (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงค่าระดับความรุนแรงของพายุ(DVORAK) เช่น ส่วนโค้ง ลมดิ่ง ปริมาณเมฆฝนที่ศูนย์กลาง กำแพงตาพายุ และตาพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ JSL ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นการแบ่งระดับความรุนแรงของพายุในบริเวณต่างๆ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ RAINBOW ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับอุณหภูมิที่พื้นผิวเมฆและชั้นบรรยากาศของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ INFRARED ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง)


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ VISIBLE ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแบบเห็นจริง เฉพาะเวลากลางวันเนื่องจากการหมุนของโลก และแสงอาทิตย์


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ RGB ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเรืองแสงสามารถเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน


*******

ติดตามการเคลื่อนไหวและรายละเอียดของพายุหมุนเขตร้อนล่าสุดทุก ๆ 6 ชั่วโมง
http://rammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/storm.asp?storm_identifier=WP942010
http://rammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/storm.asp?storm_identifier=WP122010

ระดับความเร็วลมของพายุล่าสุด (Wind Analysis)


*******

การพยากรณ์ โดยJoint Typhoon Warning Center (รายละเอียด)

1 การพยากรณ์ เเละการคาดหมาย ของพายุ 5 วันล่วงหน้า ทุกๆ 6 ชั่วโมง
WTPN31 PGTW 200900
MSGID/GENADMIN/NAVMARFCSTCEN PEARL HARBOR HI/JTWC//
SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING//
RMKS/
1. TROPICAL STORM 12W (FANAPI) WARNING NR 023
DOWNGRADED FROM TYPHOON 12W
02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC
MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
---
WARNING POSITION:
200600Z --- NEAR 23.7N 115.8E
MOVEMENT PAST SIX HOURS - 265 DEGREES AT 17 KTS
POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM
POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
PRESENT WIND DISTRIBUTION:
MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
REPEAT POSIT: 23.7N 115.8E
---
FORECASTS:
12 HRS, VALID AT:
201800Z --- 24.0N 113.6E
MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
VECTOR TO 24 HR POSIT: 290 DEG/ 07 KTS
---
24 HRS, VALID AT:
210600Z --- 24.5N 112.1E
MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
---
REMARKS:
200900Z POSITION NEAR 23.8N 115.2E.
TROPICAL STORM (TS) 12W (FANAPI), LOCATED APPROXIMATELY 125 NM
NORTHEAST OF HONG KONG, CHINA, HAS TRACKED WESTWARD AT 17 KNOTS OVER
THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY
INDICATES TS 12W HAS TRACKED OVER INLAND CHINA AND WEAKENED
CONSIDERABLY. DEEP CONVECTION CONTINUES TO PERSIST ALONG THE
SOUTHEASTERN EXTENT OF THE SYSTEM ALONG COASTAL CHINA. THE CURRENT
POSITION IS BASED ON A 200532Z PGTW POSITION FIX AS WELL AS A
200600Z RJTD POSITION FIX WITH FAIR CONFIDENCE. TS 12W IS FORECAST
TO CONTINUE TRACKING WESTWARD AND DISSIPATE AS A SIGNIFICANT
TROPICAL CYCLONE BY TAU 24. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM
BY THE JOINT TYPHOON WARNING CENTER (NAVMARFCSTCEN). THE SYSTEM WILL
BE CLOSELY MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. MAXIMUM SIGNIFICANT
WAVE HEIGHT AT 200600Z IS 15 FEET. REFER TO TROPICAL CYCLONE 13W
(THIRTEEN) WARNINGS (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.//
NNNN
2 การวิเคราะห์ เเละการคาดการณ์ ของพายุ ทุกๆ 12 ชั่วโมง

==================================================================================================

รวมเว็บภาพถ่ายดาวเทียม ทุกๆ 30 นาที – 1 ชั่วโมง บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกในซีกโลกเหนือ (North West Pacific)
1. ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ INFRARED บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
1.1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ MTSAT
http://205.85.40.22/sat/gms_nwtrop/ir/nwtrop_ir.jpg
1.2 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ NOAA (โนอา)
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSIRW.JPG
1.3 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ อ่าวเบงกอล อ่าวไทย ทะเลจีนใต้ จนถึง ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
http://205.85.40.22/sat/gms_a/goesa.jpg
1.4 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์ จนสิ้นสุดที่ ลองจิจูดที่ 180.0 องศาตะวันออก
http://205.85.40.22/sat/gms_b/goesb.jpg
1.5 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกทั้งหมด
http://205.85.40.22/sat/gms_full/ir/gmsfull_ir.jpg
1.6 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และมหาสมุทรแปซิฟิคใต้
http://205.85.40.22/jtwc/jtgio_ir2.jpg
2. ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ VISIBLE (ภาพเห็นจริง) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
2.1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ MTSAT
http://205.85.40.22/sat/gms_nwtrop/vis/nwtrop_vis.jpg
2.2 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ NOAA (โนอา)
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSVSW.JPG
3. ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหวระบบ INFRARED บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
3.1 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ จนถึง ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/sohemiloops/shirgmsw.html
3.2 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณเกาะกวม (Guam) มหาสมุทรแปซิฟิค
http://www.goes.noaa.gov/guam/guamloops/guamir.html
3.3 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิค
http://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/loop-ir4.html
3.4 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิค ทั้งหมด
http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/westpac/movies/gmsir/gmsirjava.html

Link การพยากรณ์ คาดหมาย ภาพถ่ายดาวเทียม เส้นทางเดินพายุ ทุกๆ 6 ชั่วโมง
http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ) ***ต้นฉบับของ 1-Minute Mean
http://www.wunderground.com/(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ)
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/tropical/(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ)
http://tsr.mssl.ucl.ac.uk/(1-Minute Mean/ประเทศอังกฤษ)
http://www.kma.go.kr/ (10-Minute Mean/ประเทศเกาหลี)
http://www.jma.go.jp (10-Minute Mean/ประเทศญี่ปุ่น)
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/(10-Minute Mean/ประเทศญี่ปุ่น)
อื่นๆ
ความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของระดับลมที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและทะเล (WIND ANALYSYS มาตราโบฟอร์ด) หมายถึงอะไร ???
http://www.uppic.net/ib/beauford.gif

==================================================================================================

*** หมายเหตุ; การพยากรณ์และการคำนวณพายุหมุนเขตร้อนนี้โดยหน่วยงาน ศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC) ของ สหรัฐฯ เป็นการพยากรณ์ตามระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคนซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน พยากรณ์และคำนวณความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุที่ค่าเฉลี่ย 1 นาที(1-Minute Mean) ใช้กรณีเดียวกับศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติ (National Hurricane Center หรือ NHC) / ต่างจากประเทศไทย ที่มีการพยากรณ์และคำนวณพายุหมุนเขตร้อนตาม ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนตามมาตรฐานสากล (International Standard) ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน พยากรณ์และคำนวณความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุที่ค่าเฉลี่ย 10 นาที (10-Minute Mean) ดังนั้นข้อมูลทั้ง ค่าความกดอากาศ ความเร็วลม ฯลฯ จะไม่เหมือนกัน
1)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale) พยากรณ์โดยศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคน และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 1 นาที(1-Minute Mean)
ระดับของซัฟเฟอร์-ซิมพ์สัน --------------------- ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง
Tropical Depression (TD); พายุดีเปรสชัน ----- 25 – 33 นอต หรือ 46-61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Tropical Storm (TS); พายุโซนร้อน ------------ 34-63 นอต หรือ 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 1); ไต้ฝุ่นระดับ 1 ---------- 64-83 หรือ 119-154 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 2); ไต้ฝุ่นระดับ 2 ---------- 84-96 นอต หรือ 156-178 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 3); ไต้ฝุ่นระดับ 3 ---------- 97-113 นอต หรือ 180-209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 4); ไต้ฝุ่นระดับ 4 ---------- 114-135 นอต หรือ 211-250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Super Typhoon (Category 5); ซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 ---------- 135 นอต หรือ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป

2)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนประเทศไทยใช้ตามมาตรฐานสากล (INTERNATIONAL STANDARD)ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่น และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 10 นาที (10-Minute Mean)
ระดับ -------------------------------- ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง
Tropical Depression (TD) --------- >33 นอต หรือ >62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Tropical Storm (TS) --------------- 34 – 47 นอต หรือ 63 – 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Severe Tropical Storm (STS) ----- 48 – 63 นอต หรือ 89 – 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (TY) ---------------------- <64 นอต ขึ้นไป หรือ <119 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป


โดยคุณ TC-12W (125.24.101.84) [20-09-2010 19:40]
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
Security Code       ต้องใส่ Security Code *
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 50 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]