| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

Tropical Depression 13W # 01 : ประกาศเตือนภัยเรื่อง “ดีเปรสชันเขตร้อน 13W ” ฉบับที่ 1

Tropical Depression 13W # 01 : ประกาศเตือนภัยเรื่อง “ดีเปรสชันเขตร้อน 13W ” ฉบับที่ 1
ประกาศศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น ฮาวาย, สหรัฐฯ (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )
สภาวะโดยทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อนเมื่อเวลา 13.00น.
ประจำวันที่ 20 กันยายน 2553 ออกประกาศเวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย วันที่ 20 กันยายน 2553 / 15.32 น. ปรากฎพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูก / หย่อมความกดอากาศต่ำ 0 ลูก
1) Tropical Depression 13W (19.0N 145.9E,25kts): เมื่อเวลา 13.00น.วันนี้(20ก.ย.53) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 90W ซึ่งมีศูนย์กลางปกคลุมกลางทะเลแปซิฟิค ล่าสุด ได้พัฒนาเป็น ดีเปรสชันเขตร้อน 13W แล้ว อยู่ที่ละติจูด 19.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 145.9 องศาตะวันออก หรือมีศูนย์กลางอยู่ทางทิศเหนือจากเกาะไซปัน ห่ างประมาณ 380 กิโลเมตร. กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 8 นอต(15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เมื่อ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา . มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 25 นอต(46 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ลมกระโชกแรงสูงสุดประมาณ 35นอต(65กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ความกดอากาศที่พื้นผิวน้ำทะเลประมาณ 1004 มิลลิบาร์ คลื่นทะเลสูงสุดประมาณ 4 เมตรในช่วง 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา…….. ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหวหลายระบบล่าสุดแสดงให้เห็นว่า พายุมีการก่อตัวเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง เหนือศูนย์กลางฯ. ตำแหน่งของพายุล่าสุดอ้างอิงจากดาวเทียม พีจีทีดับเบลยู และจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบเอเอ็มเอสอาร์ บ่งชี้ว่าแถบฝนมีการม้วนตัวเข้าสู่ศูนย์กลางฯอย่างชัดเจน. ความรุนแรงของพายุล่าสุดอ้างอิงจากมาตรวัด DVORAK ของหน่วย PGTW และ KNES ประมาณ 25-30 นอต. สภาวะโดยทั่วไปที่ระดับชั้นบนยังคงเป็นปัจจัยในการพัฒนา โดยกระแสลมมีการพัดขึ้นไปเบื้องบนขยายออกไปเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีกระแสลมแอนติไซโคลนเหนือพายุประกอบกับที่ขั้วและด้านตะวันออกของพายุมีการคลายตัวออกไปเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกระแสลมที่ร่องฝนเหนือเขตร้อนบริเวณด้านเหนือและตะวันออกของพายุ. / คาดดีเปรสชันเขตร้อน 13W จะมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือต่อในอีก 12-24 ชั่วโมงข้างหน้า ก่อนที่จะทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยพายุนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นเหนือแล้วบ่ายไปทางตะวันออกเข้าใกล้กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในอีก 96 ชั่วโมงข้างหน้า หรือในประมาณวันที่ 24 ก.ย. 53 นี้ (ประกาศ Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )

2)Tropical Storm FANAPI (12W,23.8N 115.2E,50kts) : เมื่อเวลา 13.00น.วันนี้(20ก.ย.2553) ไต้ฝุ่น FANAPI (ฟานาปี/12W) ระดับ 1 ซึ่งมีศูนย์กลางปกคลุมมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว ฯ ติดตามประกาศล่าสุดของ พายุโซนร้อน FANAPI (ฟานาปี/12W) : ประกาศศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC )

<เพิ่มเติม/ความเห็น> พายุทั้งหมดไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ไทย ดีเปรสชันเขตร้อน 13W จัดเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 13 ของฤดูกาลไต้ฝุ่นแล้ว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 25 ก.ย. 53 นี้ วงกลมสีเขียวที่ใกล้ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่กลางเกาะฟิลิปปินส์ แล้วเลยลงสู่ทะเลจีนในระยะต่อไป ส่วนวงกลมสีเขียวอีกที่บริเวณด้านตะวันออกของไต้หวัน มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังประเทศจีนด้านตะวันออก หรือประเทศไต้หวันในช่วง 23 ก.ย.53 นี้…. / สำหรับวงสีเขียวคือบริเวณที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนในอนาคต (ถ้ามี)


ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหวระบบ IR บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกเมื่อช่วง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ภาพถ่ายดาวเทียม INFRARED ทุกๆ 1 ชม.
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ (ช่วง ลองจิจูดที่ 100-150 องศาตะวันออก)

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ (ช่วง ลองจิจูดที่ 140-180 องศาตะวันออก)


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน อ่าวไทย และทะเลจีนใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรเเปซิฟิคตอนเหนือด้านตะวันตก ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณประเทศญี่ปุ่น ทุก ๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายแบบเต็ม ทุกๆ 1 ชั่วโมง

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/latest/globe/2048x2048/ir.jpgCLICK เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/latest/animation/MPEG-2/last-120h.mpgCLICK เพื่อดูภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว 120 ชั่วโมงที่ผ่านมา หรือ เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา UPDATE ทุกๆ 1 ชั่วโมง

*******

ภาพการคาดหมายเส้นทางการเดินพายุ ล่วงหน้า 5 วัน ทุกๆ 6 ชม.
บริเวณพื้นที่ตาข่ายสีดำ รูปกรวย(โคน) แสดงถึง ความไม่แน่นอน/ความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลกระทบหรือศูนย์กลางพายุอาจจะพัดผ่าน
***เครื่องของท่านอาจไม่ปรากฏภาพดังกล่าว ให้ CLICK ขวา > Show Picture***
ที่มา Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC *ต้นฉบับ*

http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/westpac/storm/storm08W.html
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/Gif/nwp.latest.gif

*******

ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหวระบบ INFRARED ของ พายุ ทุกๆ 1 ชั่วโมง


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ ENHANCED INFRARED ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงที่ศูนย์กลางพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ AVN COLOR ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความเร็วลมของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ WATER VAPOR ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความหนาแน่นของเมฆฝนของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ FUNKTOP ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของฝนและปริมาณน้ำฝนของพายุบริเวณต่างๆ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ BLACK and WHITE (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงค่าระดับความรุนแรงของพายุ(DVORAK) เช่น ส่วนโค้ง ลมดิ่ง ปริมาณเมฆฝนที่ศูนย์กลาง กำแพงตาพายุ และตาพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ JSL ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นการแบ่งระดับความรุนแรงของพายุในบริเวณต่างๆ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ RAINBOW ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) บ่งบอกถึงระดับอุณหภูมิที่พื้นผิวเมฆและชั้นบรรยากาศของพายุ


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ INFRARED ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง)


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ VISIBLE ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแบบเห็นจริง เฉพาะเวลากลางวันเนื่องจากการหมุนของโลก และแสงอาทิตย์


ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ RGB ของพายุ (ทุกๆ 1ชั่วโมง) เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเรืองแสงสามารถเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน


*******

ติดตามการเคลื่อนไหวและรายละเอียดของพายุหมุนเขตร้อนล่าสุดทุก ๆ 6 ชั่วโมง
http://rammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/storm.asp?storm_identifier=WP902010
http://rammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/storm.asp?storm_identifier=WP132010

ระดับความเร็วลมของพายุล่าสุด (Wind Analysis)


*******

การพยากรณ์ โดยJoint Typhoon Warning Center (รายละเอียด)

1 การพยากรณ์ เเละการคาดหมาย ของพายุ 5 วันล่วงหน้า ทุกๆ 6 ชั่วโมง
WTPN32 PGTW 200900
MSGID/GENADMIN/NAVMARFCSTCEN PEARL HARBOR HI/JTWC//
SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING//
REF/A/NAVMARFCSTCEN PEARL HARBOR HI/200251Z SEP 10//
AMPN/REF A IS A TROPICAL CYCLONE FORMATION ALERT//
RMKS/
1. TROPICAL DEPRESSION 13W (THIRTEEN) WARNING NR 001
02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC
MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
---
WARNING POSITION:
200600Z --- NEAR 18.7N 146.2E
MOVEMENT PAST SIX HOURS - 325 DEGREES AT 08 KTS
POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM
POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
PRESENT WIND DISTRIBUTION:
MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
REPEAT POSIT: 18.7N 146.2E
---
FORECASTS:
12 HRS, VALID AT:
201800Z --- 20.0N 145.2E
MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
VECTOR TO 24 HR POSIT: 325 DEG/ 08 KTS
---
24 HRS, VALID AT:
210600Z --- 21.3N 144.2E
MAX SUSTAINED WINDS - 035 KT, GUSTS 045 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
VECTOR TO 36 HR POSIT: 330 DEG/ 07 KTS
---
36 HRS, VALID AT:
211800Z --- 22.5N 143.4E
MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
RADIUS OF 034 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT
035 NM SOUTHEAST QUADRANT
035 NM SOUTHWEST QUADRANT
040 NM NORTHWEST QUADRANT
VECTOR TO 48 HR POSIT: 330 DEG/ 11 KTS
---
EXTENDED OUTLOOK:
48 HRS, VALID AT:
220600Z --- 24.5N 142.2E
MAX SUSTAINED WINDS - 050 KT, GUSTS 065 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
RADIUS OF 050 KT WINDS - 025 NM NORTHEAST QUADRANT
020 NM SOUTHEAST QUADRANT
020 NM SOUTHWEST QUADRANT
020 NM NORTHWEST QUADRANT
RADIUS OF 034 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT
075 NM SOUTHEAST QUADRANT
070 NM SOUTHWEST QUADRANT
075 NM NORTHWEST QUADRANT
VECTOR TO 72 HR POSIT: 015 DEG/ 11 KTS
---
72 HRS, VALID AT:
230600Z --- 28.6N 143.3E
MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
BECOMING EXTRATROPICAL
RADIUS OF 050 KT WINDS - 025 NM NORTHEAST QUADRANT
025 NM SOUTHEAST QUADRANT
025 NM SOUTHWEST QUADRANT
025 NM NORTHWEST QUADRANT
RADIUS OF 034 KT WINDS - 100 NM NORTHEAST QUADRANT
100 NM SOUTHEAST QUADRANT
095 NM SOUTHWEST QUADRANT
095 NM NORTHWEST QUADRANT
VECTOR TO 96 HR POSIT: 040 DEG/ 19 KTS
---
LONG RANGE OUTLOOK:
NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 250 NM
ON DAY 4 AND 350 NM ON DAY 5... AND FOR INTENSITY
NEAR 20 KT EACH DAY.
---
96 HRS, VALID AT:
240600Z --- 34.6N 149.1E
MAX SUSTAINED WINDS - 055 KT, GUSTS 070 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
BECOMING EXTRATROPICAL
VECTOR TO 120 HR POSIT: 055 DEG/ 23 KTS
---
120 HRS, VALID AT:
250600Z --- 39.4N 159.2E
MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
EXTRATROPICAL
---
REMARKS:
200900Z POSITION NEAR 19.0N 145.9E.
TROPICAL DEPRESSION (TD) 13W (THIRTEEN), LOCATED APPROXIMATELY 205
NM NORTH OF SAIPAN, HAS TRACKED NORTHWESTWARD AT 08 KNOTS OVER THE
PAST SIX HOURS. RECENT ANIMATED MULTI-SPECTRAL SATELLITE IMAGERY
SHOWS IMPROVED ORGANIZATION OF THE SYSTEM WITH DEEP CONVECTION
CONSOLIDATING OVER THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC). THE
CURRENT POSITION IS BASED ON A 200532Z PGTW SATELLITE FIX AND A
200335Z 36 GHZ AMSRE MICROWAVE PASS INDICATING CURVED BANDING
WRAPPING INTO AN APPARENT LLCC. THE CURRENT INTENSITY IS BASED ON
DVORAK ESTIMATES FROM PGTW AND KNES RANGING FROM 25 TO 30 KNOTS. THE
UPPER LEVEL ENVIRONMENT REMAINS FAVORABLE FOR DEVELOPMENT WITH
ENHANCED DIFFLUENCE ALOFT ASSOCIATED WITH AN ANTICYCLONE DIRECTLY
OVER THE SYSTEM AS WELL AS INCREASED POLEWARD AND EASTWARD OUTFLOW
ASSOCIATED WITH TROPICAL UPPER TROPOSPHERIC TROUGH (TUTT) CELLS TO
THE NORTH AND EAST OF THE SYSTEM. TD 13W IS CURRENTLY TRACKING ALONG
THE SOUTHWESTERN PERIPHERY OF A LOW TO MID-LEVEL SUBTROPICAL
STEERING RIDGE ANCHORED OVER THE NORTHERN PACIFIC. TD 13W IS
FORECAST TO CONTINUE TRACKING NORTHWESTWARD THROUGH TAU 36, THEN
BEGIN TURNING POLEWARD AS AN APPROACHING MID-LATITUDE TROUGH WEAKENS
THE STEERING RIDGE NEAR TAU 48. AFTER TAU 48, THE SYSTEM IS EXPECTED
TO RECURVE INTO THE MID-LATITUDE WESTERLIES AND BEGIN EXTRA-TROPICAL
TRANSITION. TD 13W IS EXPECTED TO GRADUALLY INTENSIFY AS IT TRACKS
NORTHWESTWARD OVER FAVORABLE SEA SURFACE TEMPERATURES. AVAILABLE
NUMERICAL MODEL GUIDANCE IS IN FAIR AGREEMENT WITH THE SLOW
NORTHWESTWARD TRACK AND RECURVATURE INTO THE MID-LATITUDE
WESTERLIES, HOWEVER, GFS WEAKENS THE SUBTROPICAL STEERING RIDGE
SOONER AND TRACKS THE SYSTEM POLEWARD IN THE INITIAL TAUS. THIS
FORECAST IS IN AGREEMENT WITH MODEL CONSENSUS. MAXIMUM SIGNIFICANT
WAVE HEIGHT AT 200600Z IS 12 FEET. NEXT WARNINGS AT 201500Z,
202100Z, 210300Z AND 210900Z. THIS WARNING SUPERSEDES AND CANCELS
REF A, NAVMARFCSTCEN 200251Z SEP 10 TROPICAL CYCLONE FORMATION
ALERT. REFER TO TROPICAL STORM 12W (FANAPI) WARNINGS (WTPN31 PGTW)
FOR SIX-HOURLY UPDATES.//
NNNN
2 การวิเคราะห์ เเละการคาดการณ์ ของพายุ ทุกๆ 12 ชั่วโมง

==================================================================================================

รวมเว็บภาพถ่ายดาวเทียม ทุกๆ 30 นาที – 1 ชั่วโมง บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกในซีกโลกเหนือ (North West Pacific)
1. ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ INFRARED บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
1.1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ MTSAT
http://205.85.40.22/sat/gms_nwtrop/ir/nwtrop_ir.jpg
1.2 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ NOAA (โนอา)
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSIRW.JPG
1.3 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ อ่าวเบงกอล อ่าวไทย ทะเลจีนใต้ จนถึง ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
http://205.85.40.22/sat/gms_a/goesa.jpg
1.4 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์ จนสิ้นสุดที่ ลองจิจูดที่ 180.0 องศาตะวันออก
http://205.85.40.22/sat/gms_b/goesb.jpg
1.5 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกทั้งหมด
http://205.85.40.22/sat/gms_full/ir/gmsfull_ir.jpg
1.6 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิคด้านตะวันตกตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และมหาสมุทรแปซิฟิคใต้
http://205.85.40.22/jtwc/jtgio_ir2.jpg
2. ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ VISIBLE (ภาพเห็นจริง) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
2.1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ MTSAT
http://205.85.40.22/sat/gms_nwtrop/vis/nwtrop_vis.jpg
2.2 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ West Pacific/South China Sea ของ NOAA (โนอา)
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/SHGMSVSW.JPG
3. ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหวระบบ INFRARED บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก
3.1 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ จนถึง ทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/sohemiloops/shirgmsw.html
3.2 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณเกาะกวม (Guam) มหาสมุทรแปซิฟิค
http://www.goes.noaa.gov/guam/guamloops/guamir.html
3.3 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิค
http://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/loop-ir4.html
3.4 ภาพถ่ายดาวเทียมเคลื่อนไหว บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิค ทั้งหมด
http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/westpac/movies/gmsir/gmsirjava.html

Link การพยากรณ์ คาดหมาย ภาพถ่ายดาวเทียม เส้นทางเดินพายุ ทุกๆ 6 ชั่วโมง
http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ) ***ต้นฉบับของ 1-Minute Mean
http://www.wunderground.com/(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ)
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/tropical/(1-Minute Mean/ประเทศสหรัฐฯ)
http://tsr.mssl.ucl.ac.uk/(1-Minute Mean/ประเทศอังกฤษ)
http://www.kma.go.kr/ (10-Minute Mean/ประเทศเกาหลี)
http://www.jma.go.jp (10-Minute Mean/ประเทศญี่ปุ่น)
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/(10-Minute Mean/ประเทศญี่ปุ่น)
อื่นๆ
ความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของระดับลมที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและทะเล (WIND ANALYSYS มาตราโบฟอร์ด) หมายถึงอะไร ???
http://www.uppic.net/ib/beauford.gif

==================================================================================================

*** หมายเหตุ; การพยากรณ์และการคำนวณพายุหมุนเขตร้อนนี้โดยหน่วยงาน ศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC) ของ สหรัฐฯ เป็นการพยากรณ์ตามระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคนซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน พยากรณ์และคำนวณความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุที่ค่าเฉลี่ย 1 นาที(1-Minute Mean) ใช้กรณีเดียวกับศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติ (National Hurricane Center หรือ NHC) / ต่างจากประเทศไทย ที่มีการพยากรณ์และคำนวณพายุหมุนเขตร้อนตาม ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนตามมาตรฐานสากล (International Standard) ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน พยากรณ์และคำนวณความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุที่ค่าเฉลี่ย 10 นาที (10-Minute Mean) ดังนั้นข้อมูลทั้ง ค่าความกดอากาศ ความเร็วลม ฯลฯ จะไม่เหมือนกัน
1)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale) พยากรณ์โดยศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคน และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 1 นาที(1-Minute Mean)
ระดับของซัฟเฟอร์-ซิมพ์สัน --------------------- ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง
Tropical Depression (TD); พายุดีเปรสชัน ----- 25 – 33 นอต หรือ 46-61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Tropical Storm (TS); พายุโซนร้อน ------------ 34-63 นอต หรือ 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 1); ไต้ฝุ่นระดับ 1 ---------- 64-83 หรือ 119-154 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 2); ไต้ฝุ่นระดับ 2 ---------- 84-96 นอต หรือ 156-178 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 3); ไต้ฝุ่นระดับ 3 ---------- 97-113 นอต หรือ 180-209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (Category 4); ไต้ฝุ่นระดับ 4 ---------- 114-135 นอต หรือ 211-250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Super Typhoon (Category 5); ซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 ---------- 135 นอต หรือ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป

2)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนประเทศไทยใช้ตามมาตรฐานสากล (INTERNATIONAL STANDARD)ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่น และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 10 นาที (10-Minute Mean)
ระดับ -------------------------------- ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง
Tropical Depression (TD) --------- >33 นอต หรือ >62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Tropical Storm (TS) --------------- 34 – 47 นอต หรือ 63 – 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Severe Tropical Storm (STS) ----- 48 – 63 นอต หรือ 89 – 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Typhoon (TY) ---------------------- <64 นอต ขึ้นไป หรือ <119 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

โดยคุณ TC-13W (125.24.101.84) [20-09-2010 19:43]
ความเห็นที่ 1 โดยคุณ คนสงสัย Mail to คนสงสัย (182.53.117.60) [20-09-2010 20:32] #32294

คุณTCครับวงกลมสีเขียวด้านตะวันออกของphมีแนวโน้มเป็นพายุมั้ย เพราะว่าผมจะไปปั่นจักรยานรอบเขื่อนอุบลรัตน์วันที่3ตุลาคม2553 ระยะทาง170กิโลเมตรกับชมรมจักรยาน3จังหวัด มี ขอนแก่น เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ความเห็นที่ 2 โดยคุณ TC-13W (125.24.101.84) [20-09-2010 20:42] #32295

จริงๆ เป็นหย่อมฯ ไปเเล้ว ถ้ายังไม่สลายเสียก่อน เเล้วหลุดมายังทะเลจีนใต้ มีเเนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียตนามตอนบน เเต่น่าจะก่อน 3 ต.ค. นะครับความเห็นที่ 3 โดยคุณ thanarat Mail to thanarat (222.123.9.221) [21-09-2010 00:32] #32298

พอมีโอกาสนะครับ
ถ้าไม่โดนดีเปรสชั่นข้างบนดูดไปก่อนครับError5