| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
มี 4 คน online ขณะนี้ ค้นหาคำถาม
คำถาม คำถาม ผู้ถาม [วันที่ถาม] วันที่ตอบ [ตอบ/อ่าน]
ประกาศ ! ขอให้ใช้เป็นเวทีสำหรับถามตอบ/ สนทนา/แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือ ความรู้ หรือ วิทยาการ หรือ ข่าวสาร ในด้านอุตุนิยมวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น webmaster@tmd.go.th
15554 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่ อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 14 ก.พ.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [14-02-2016 10:22] ยังไม่มีคนตอบ  [0/1]
15553 เป๊ะ ! โดนใจ! ภาพดาวเทียม แสดง airmass เด็กวันเสาร์ [13-02-2016 17:32] 13-02-2016 22:00 [4/57]
15552 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (13 กุมภาพันธ์ 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [13-02-2016 11:25] ยังไม่มีคนตอบ  [0/6]
15551 รับนักศึกษาฝึกงานช่วง สิงหาคม 2559 เป็นต้อนไป ผอ. กมล [13-02-2016 04:57] 13-02-2016 08:52 [1/51]
15550 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (12 กุมภาพันธ์ 255 ขนิษฐา/กอท.พระแสง [12-02-2016 10:30] ยังไม่มีคนตอบ  [0/6]
15548 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (10-11 กุมภาพันธ์ 255 ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [11-02-2016 10:29] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15547 ความกดอากาศก็ไม่สูงแต่ทำไมอากาศยังหนาวอีกครับ HS9LCB [11-02-2016 06:02] 12-02-2016 06:46 [4/208]
15546 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [10-02-2016 09:58] ยังไม่มีคนตอบ  [0/14]
15545 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (8-9 กุมภาพันธ์ 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [09-02-2016 11:26] ยังไม่มีคนตอบ  [0/14]
15544 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 08 ก.พ.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [08-02-2016 10:06] ยังไม่มีคนตอบ  [0/19]
15543 ที่อื่นเป็นไงบ้างครับ เมืองสกลนคร 7 องศา ตอนตี4 รอดูสรุปอากาศเช้านี้ต่ำสุดจะเท่าไร ppnongpp [08-02-2016 06:51] 10-02-2016 06:21 [11/379]
15542 มวลอากาศเย็น มาหยุดตรงประเทศเวียตนาม mai yang pua [07-02-2016 16:46] 12-02-2016 18:44 [3/270]
15541 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 07 ก.พ.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [07-02-2016 10:25] ยังไม่มีคนตอบ  [0/21]
15540 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 6 กุมภาพันธ์ 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [06-02-2016 10:45] ยังไม่มีคนตอบ  [0/20]
15539 สถานีตรวจวัด ผู้สงสัย [05-02-2016 10:47] 10-02-2016 05:29 [2/113]
15538 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (5 กุมภาพันธ์ 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [05-02-2016 10:35] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15537 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 5 กุมภาพันธ์ 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [05-02-2016 10:29] ยังไม่มีคนตอบ  [0/15]
15536 ขอความอนุเคราะห์แนวข้อสอบ นักอุตุนิยมวิทยา 2559 ใครมีบ้างครับ คุณโจ [04-02-2016 14:19] ยังไม่มีคนตอบ  [0/37]
15535 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (3-4 กุมภาพันธ์ 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [04-02-2016 10:32] ยังไม่มีคนตอบ  [0/28]
15534 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (2-3 กุมภาพันธ์ 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [03-02-2016 10:06] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15533 รบกวนขอข้อมูลคะ ภัทรมาศ [02-02-2016 21:32] 10-02-2016 05:33 [1/89]
15532 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 01 ก.พ.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [01-02-2016 10:15] ยังไม่มีคนตอบ  [0/37]
15530 ภาคเหนือตอนบนปีนี้ หนาวจัด หนาวนานมาก คนเมือง [01-02-2016 09:00] 01-02-2016 22:32 [3/283]
15529 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (31 มกราคม 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [31-01-2016 10:50] ยังไม่มีคนตอบ  [0/39]
15528 สภาพอากาศวันที่ 15 มกราคม 2559 ด.ญ.ณพิชญา เงาเดช [30-01-2016 16:42] ยังไม่มีคนตอบ  [0/93]
15527 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (30 มกราคม 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [30-01-2016 11:04] ยังไม่มีคนตอบ  [0/38]
15526 สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำตาปี วันที่ 29 มกราคม 2559 ขนิษฐา/กอท.พระแสง [29-01-2016 10:27] ยังไม่มีคนตอบ  [0/59]
15525 อากาศหนาวระลอกใหม่ torlek [28-01-2016 19:04] 02-02-2016 16:31 [16/1174]
15523 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (27-28 มกราคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [28-01-2016 10:14] ยังไม่มีคนตอบ  [0/55]
15522 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (26-27 มกราคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [27-01-2016 09:55] ยังไม่มีคนตอบ  [0/54]
15521 ฝึกงาน ปี 59 Bozz [26-01-2016 23:15] 13-02-2016 08:48 [2/132]
15520 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (25-26 มกราคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [26-01-2016 11:15] ยังไม่มีคนตอบ  [0/64]
15517 เรื่องข้อสอบในการสอบนักอุตุนิยมวิทยา ใครคนหนึ่ง [25-01-2016 15:01] 26-01-2016 13:40 [1/103]
15516 กทม หนาวทุบสถิติอุณหภูมิต่ำสุดภาคกลางวันแล้วหรือยังคะ กุ้งนาง [25-01-2016 14:48] 28-01-2016 18:38 [14/760]
15515 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 25 ม.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [25-01-2016 10:31] ยังไม่มีคนตอบ  [0/51]
15514 หิมะตกอีกปีในเวียดนาม ซาปา nugget [25-01-2016 01:51] 25-01-2016 19:56 [3/451]
15513 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่ อ.พระแสงจ.สุราษฎร์ธานั ประจำวันที่ 24 ม.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทรื [24-01-2016 10:36] 24-01-2016 10:38 [1/55]
15512 จะเช้าแล้วกรุงเทพยังร้อนอยู่เลย(28องศา) Tripoom [24-01-2016 05:57] 24-01-2016 22:40 [6/551]
15511 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (23 มกราคม 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [23-01-2016 12:15] 04-02-2016 12:14 [1/96]
15510 เส้น 1066!! W4XXER [23-01-2016 11:36] 04-02-2016 12:14 [14/916]
15509 monsoon index ดัชนีมรสุม AHA [22-01-2016 14:54] 04-02-2016 12:15 [2/185]
15508 เอกสารการฝึกอบรม OpenGrads เพื่อแสดงผลข้อมูลอุตุฯ จาก NOAA, Quantum GIS AHA [21-01-2016 15:25] 04-02-2016 12:15 [10/113]
15507 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (20-21 มกราคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [21-01-2016 11:32] 04-02-2016 12:16 [1/52]
15505 ลาลินญ่า torlek [20-01-2016 20:27] 04-02-2016 12:16 [4/301]
15504 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (19-20 มกราคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [20-01-2016 10:23] 04-02-2016 12:16 [1/53]
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้     - คำถามที่มีคนตอบวันนี้    - คำถามที่มีรูป    * - สมาชิกเว็บบอร์ด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/251 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251