| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
มี 5 คน online ขณะนี้ ค้นหาคำถาม
คำถาม คำถาม ผู้ถาม [วันที่ถาม] วันที่ตอบ [ตอบ/อ่าน]
ประกาศ ! ขอให้ใช้เป็นเวทีสำหรับถามตอบ/ สนทนา/แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือ ความรู้ หรือ วิทยาการ หรือ ข่าวสาร ในด้านอุตุนิยมวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น webmaster@tmd.go.th
16003 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 24 ก.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวม/รายงาน [24-07-2016 10:59] ยังไม่มีคนตอบ  [0/3]
16002 ขอข้อมูล สถิติน้ำฝนในแต่ละเดือน ย้อนหลัง5ปี ที่จังหวัด สมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 ครับ akezaten007@gmail.com [24-07-2016 09:24] ยังไม่มีคนตอบ  [0/3]
16001 ขอข้อมูล สถิติปริมาณน้ำฝนรายเดือน ตั้งแต่ปี 2555 - 2558 ของจังหวัดสมุทรปราการหน่อยครับ [color=green]pornsoil2531@gmail.com[/color] [23-07-2016 15:20] ยังไม่มีคนตอบ  [0/4]
16000 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 23 กรกฎาคม 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [23-07-2016 11:21] ยังไม่มีคนตอบ  [0/6]
15999 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (22 กรกฎาคม 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [22-07-2016 11:48] ยังไม่มีคนตอบ  [0/7]
15998 สภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (20-21 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [21-07-2016 11:58] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15997 มี webservice หรือเปล่าครับ Thep [20-07-2016 14:02] ยังไม่มีคนตอบ  [0/22]
15996 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (19-20 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [20-07-2016 11:34] ยังไม่มีคนตอบ  [0/7]
15995 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (18-19 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [19-07-2016 11:29] ยังไม่มีคนตอบ  [0/11]
15994 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 18 ก.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวม/รายงาน [18-07-2016 10:10] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15993 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่อ.พระแสงจ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 17 ก.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวม/รายงาน [17-07-2016 12:21] 17-07-2016 12:30 [1/13]
15992 เว็บเรดาร์ กทม ฝนมาทีไรชอบล้มตลอด 404 [16-07-2016 18:23] ยังไม่มีคนตอบ  [0/37]
15991 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (16 กรกฎาคม 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [16-07-2016 11:27] ยังไม่มีคนตอบ  [0/13]
15990 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (14-15 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [15-07-2016 10:19] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15989 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (13-14 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [14-07-2016 10:58] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15988 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (12-13 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [13-07-2016 10:31] ยังไม่มีคนตอบ  [0/13]
15987 Radar อากาศชัยนาท sban [12-07-2016 15:21] 22-07-2016 10:58 [1/53]
15986 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสงอ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 12 ก.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวมข้อมูล/รายงาน [12-07-2016 10:34] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15985 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสงจ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 11 ก.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวม/รายงาน [11-07-2016 10:17] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15984 เรดาร์ไม่เหมือนกัน สมจิตร [10-07-2016 19:04] 11-07-2016 03:17 [1/75]
15983 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่10 ก.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ รวบรวม/รายงาน [10-07-2016 10:40] ยังไม่มีคนตอบ  [0/14]
15982 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี 09 กรกฎาคม 2559 ขนิษฐา/กอท.พระแสง [09-07-2016 09:33] ยังไม่มีคนตอบ  [0/15]
15981 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (7-8 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [08-07-2016 10:51] ยังไม่มีคนตอบ  [0/15]
15980 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (6-7 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [07-07-2016 10:56] 07-07-2016 11:01 [1/19]
15979 เรือเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า 3 วา ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ฅ ฅน [07-07-2016 10:23] ยังไม่มีคนตอบ  [0/53]
15978 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (5-6 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [06-07-2016 10:28] ยังไม่มีคนตอบ  [0/14]
15977 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (4-5 กรกฎาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [05-07-2016 11:08] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15976 ระบบสื่อสารสถานีอุตุนิยมวิทยาขัดข้อง แก้ไขด้วยครับ ชาตรี [05-07-2016 07:52] ยังไม่มีคนตอบ  [0/52]
15975 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสงอ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 04 ก.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ รวบรวม/รายงาน [04-07-2016 10:24] ยังไม่มีคนตอบ  [0/15]
15974 แบบจำลองไม่อัพเดชวานคนเกี่่ยวข้องช่วยจัดการ M [03-07-2016 11:33] ยังไม่มีคนตอบ  [0/51]
15973 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 03 ก.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวม/รายงาน [03-07-2016 10:47] ยังไม่มีคนตอบ  [0/11]
15972 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (2 กรกฎาคม 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [02-07-2016 10:34] ยังไม่มีคนตอบ  [0/16]
15971 Quantum GIS เอกสารภาษาไทยแสดงวิะีการทำแผนที่ฝนรายจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด m [01-07-2016 15:11] 04-07-2016 08:36 [1/82]
15970 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายภาค และทั้งประเทศ ปวีณา [01-07-2016 12:12] ยังไม่มีคนตอบ  [0/71]
15969 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (1 กรกฎาคม 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [01-07-2016 10:48] ยังไม่มีคนตอบ  [0/19]
15968 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (29-30 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [30-06-2016 10:27] ยังไม่มีคนตอบ  [0/16]
15967 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (28-29 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [29-06-2016 10:38] ยังไม่มีคนตอบ  [0/24]
15966 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 27 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รายงาน/รวบรวม [27-06-2016 10:20] ยังไม่มีคนตอบ  [0/22]
15965 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 26 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวม/รายงาน [26-06-2016 10:42] ยังไม่มีคนตอบ  [0/18]
15964 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 25 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [25-06-2016 10:24] ยังไม่มีคนตอบ  [0/25]
15963 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 12 เมษายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [25-06-2016 10:22] ยังไม่มีคนตอบ  [0/25]
15962 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 24 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [24-06-2016 10:21] 24-06-2016 10:23 [1/36]
15961 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (22-23 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [23-06-2016 10:37] ยังไม่มีคนตอบ  [0/20]
15960 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (21-22 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [22-06-2016 10:22] ยังไม่มีคนตอบ  [0/22]
15959 เรดาร์น่าน (ท่าวังผา) ชาตรี [22-06-2016 08:23] ยังไม่มีคนตอบ  [0/86]
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้     - คำถามที่มีคนตอบวันนี้    - คำถามที่มีรูป    * - สมาชิกเว็บบอร์ด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/256 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256