| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
มี 6 คน online ขณะนี้ ค้นหาคำถาม
คำถาม คำถาม ผู้ถาม [วันที่ถาม] วันที่ตอบ [ตอบ/อ่าน]
ประกาศ ! ขอให้ใช้เป็นเวทีสำหรับถามตอบ/ สนทนา/แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือ ความรู้ หรือ วิทยาการ หรือ ข่าวสาร ในด้านอุตุนิยมวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น webmaster@tmd.go.th
15069 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (29 พฤษภาคม 2558) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [29-05-2015 10:37] ยังไม่มีคนตอบ  [0/4]
15068 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (28 พฤษภาคม 2558) นางขนิษฐา ศิริทับ/กอท.พระแสง [28-05-2015 10:54] ยังไม่มีคนตอบ  [0/4]
15067 รับนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี กมล [28-05-2015 05:46] 28-05-2015 05:48 [1/53]
15066 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (27 พฤษภาคม 2558) นางขนิษฐา ศิริทับ/กอท.พระแสง [27-05-2015 13:18] ยังไม่มีคนตอบ  [0/11]
15065 อยากทราบว่ากรมอุตุมีการตรวจวัดข้อมูลอะไรบ้าง เด็กผู้สับสน [26-05-2015 15:35] ยังไม่มีคนตอบ  [0/28]
15064 ผมขอข้อมูลปริมาณน้ำฝนทุกจังหวัดแยกเป็นเดือน 2555 - ปัจจุบัน Adul [26-05-2015 12:21] ยังไม่มีคนตอบ  [0/29]
15063 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (25-26 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [26-05-2015 10:23] ยังไม่มีคนตอบ  [0/13]
15062 22 พ.ค. เริ่มต้นฤดูฝนปี 2558 เด็้กวันเสาร์ [25-05-2015 19:08] 26-05-2015 21:41 [3/144]
15061 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (24-25 พฤษภาคม 2558) นายณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [25-05-2015 12:05] ยังไม่มีคนตอบ  [0/15]
15060 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 24 พ.ค. 58 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [24-05-2015 10:14] ยังไม่มีคนตอบ  [0/14]
15059 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 23 พ.ค. 58 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [23-05-2015 18:08] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15058 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 22 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [22-05-2015 10:24] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15057 อยากทราบอากาศ ฝนเกาะล้าน วันที่30-31 พค 58ค้ะ ณัชชา [21-05-2015 22:07] ยังไม่มีคนตอบ  [0/26]
15056 เอลนิญโญ่ เวลานี้คล้ายกับปี2540 คนสงสัย [21-05-2015 21:33] 22-05-2015 03:59 [2/161]
15055 เรดาร์ กทม. ระบุเวลาผิด เด็้กวันเสาร์ [21-05-2015 18:11] 25-05-2015 19:11 [6/100]
15054 เรดาร์สุวรรณภูมิ เด็้กวันเสาร์ [21-05-2015 17:38] 24-05-2015 07:53 [3/61]
15053 ทำไมวันนี้ 21 พค คาดหมายว่าฝนจะตกที่อ่างทอง60% อำนาจ [21-05-2015 12:05] 22-05-2015 07:28 [4/103]
15052 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (20-21 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [21-05-2015 10:56] ยังไม่มีคนตอบ  [0/13]
15051 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (19-20 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [20-05-2015 10:11] ยังไม่มีคนตอบ  [0/16]
15050 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (18-19 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [19-05-2015 11:21] ยังไม่มีคนตอบ  [0/58]
15049 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 18 พ.ค. 58 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [18-05-2015 10:13] ยังไม่มีคนตอบ  [0/58]
15047 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 17 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [17-05-2015 10:10] ยังไม่มีคนตอบ  [0/56]
15046 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 16 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [16-05-2015 10:12] ยังไม่มีคนตอบ  [0/59]
15045 ฝนตกเมืองระยอง เทคนิค รย [15-05-2015 12:14] ยังไม่มีคนตอบ  [0/117]
15044 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 15 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [15-05-2015 10:19] ยังไม่มีคนตอบ  [0/59]
15043 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (13-14 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [14-05-2015 10:15] ยังไม่มีคนตอบ  [0/58]
15042 เกณฑ์ทัศนวิสัย (ทั่วไป ไม่ใช่สำหรับการบิน) kasem [13-05-2015 11:57] 13-05-2015 14:40 [1/113]
15041 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (12-13 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [13-05-2015 10:57] ยังไม่มีคนตอบ  [0/58]
15040 หน้าฝนไทยปีนี้หายไปไหน2558 linkzy [12-05-2015 15:55] 12-05-2015 23:35 [1/254]
15039 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (11-12 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [12-05-2015 10:08] ยังไม่มีคนตอบ  [0/65]
15038 เรดาร์เชียงราบ ลำพูน อุบล ระยอง หายไปไหนคับ ชาตรี [11-05-2015 20:05] 27-05-2015 11:31 [3/135]
15037 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (10-11 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [11-05-2015 10:46] ยังไม่มีคนตอบ  [0/55]
15036 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 10 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [10-05-2015 16:09] 11-05-2015 21:32 [1/64]
15035 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 08 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [08-05-2015 11:17] ยังไม่มีคนตอบ  [0/74]
15034 ขอข้อมูลสถิติจังหวัดเชียงราย Kookkai [07-05-2015 04:38] 25-05-2015 23:20 [4/126]
15033 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (4-5 พฤษภาคม 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [05-05-2015 10:54] ยังไม่มีคนตอบ  [0/73]
15032 เรดาห์ภาคเหนือเน่าหมดเลย ทั้งลำพูน เชียงราย... pramook [04-05-2015 20:30] 06-05-2015 16:23 [7/212]
15031 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 04 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [04-05-2015 10:26] 22-05-2015 14:23 [1/78]
15030 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 03 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [03-05-2015 10:06] 04-05-2015 10:28 [4/88]
15029 เรดาร์อุบลราชธานี ขัดข้องครับ แก้ไขเ้วยคับ ชาตรี [02-05-2015 20:40] ยังไม่มีคนตอบ  [0/102]
15028 เรดาร์สุวรรณภูมิ 120 ก.ม.แจ่ม!!! เด็้กวันเสาร์ [02-05-2015 10:21] 02-05-2015 16:38 [3/207]
15027 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 02 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [02-05-2015 10:09] ยังไม่มีคนตอบ  [0/52]
15026 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 01 พ.ค.58. นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ [01-05-2015 10:12] ยังไม่มีคนตอบ  [0/62]
15024 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (29-30 เมษายน 2558) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [30-04-2015 10:22] 22-05-2015 14:08 [5/75]
15023 อยากทราบว่ามีรายงานสภาพอากาศวันที่ 14 เมษายน 2558 ที่เกาะสมุยไหมครับ PPL [29-04-2015 14:09] 29-05-2015 14:58 [4/90]
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้     - คำถามที่มีคนตอบวันนี้    - คำถามที่มีรูป    * - สมาชิกเว็บบอร์ด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/241 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241