| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
มี 3 คน online ขณะนี้ ค้นหาคำถาม
คำถาม คำถาม ผู้ถาม [วันที่ถาม] วันที่ตอบ [ตอบ/อ่าน]
ประกาศ ! ขอให้ใช้เป็นเวทีสำหรับถามตอบ/ สนทนา/แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือ ความรู้ หรือ วิทยาการ หรือ ข่าวสาร ในด้านอุตุนิยมวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น webmaster@tmd.go.th
15918 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (25-26 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [26-05-2016 10:33] 26-05-2016 11:02 [1/12]
15915 OLR, MJO และการติดตามปริมาณฝนครับ m [25-05-2016 11:30] ยังไม่มีคนตอบ  [0/48]
15914 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (24-25 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [25-05-2016 10:32] ยังไม่มีคนตอบ  [0/8]
15907 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (23-24 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [24-05-2016 10:49] ยังไม่มีคนตอบ  [0/14]
15905 เมื่อไหร่ฝนภาคเหนือจะตก 2 [23-05-2016 21:21] 24-05-2016 17:20 [9/126]
15899 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (23 พฤษภาคม 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [23-05-2016 09:54] ยังไม่มีคนตอบ  [0/9]
15897 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (22 พฤษภาคม 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [22-05-2016 10:15] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15886 กราฟิกพยากรณ์อากาศประจำวันเปลี่ยนวันช้าไปไหม หลานย่า [20-05-2016 11:09] 24-05-2016 09:22 [2/96]
15885 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 20 พ.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์/กอท.พระแสง [20-05-2016 10:29] ยังไม่มีคนตอบ  [0/11]
15882 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (18-19 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [19-05-2016 10:24] ยังไม่มีคนตอบ  [0/13]
15880 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (17-18 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [18-05-2016 10:16] ยังไม่มีคนตอบ  [0/9]
15874 ขอข้อมูลสถิติปริมาณน้ำฝนรายเดือน ปี 2547-2557 Pong [17-05-2016 11:34] 17-05-2016 16:24 [11/50]
15873 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (16-17 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [17-05-2016 10:20] ยังไม่มีคนตอบ  [0/6]
15872 ขอทราบปริมาณฝนในแต่ละวันที่ลพบุรีในช่วง 7 วันข้างหน้า สกรรจ์ ลพบุรี [16-05-2016 14:30] 16-05-2016 18:56 [3/51]
15871 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (15-16 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [16-05-2016 11:11] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15870 fire & flood monitoring การติดตามไฟป่าและอุทกภัย m [16-05-2016 10:11] 16-05-2016 11:23 [7/63]
15861 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (14 พฤษภาคม 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [14-05-2016 11:44] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15858 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 13 เมษายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [13-05-2016 13:41] ยังไม่มีคนตอบ  [0/13]
15852 monsoon onset 2016 วันเริ่มต้นฤดูฝนปีนี้ Andaman 19 May m [12-05-2016 11:46] 24-05-2016 10:17 [11/319]
15848 ? ทำไมภาคเหนือมีต้นไม้มากกว่ากรุงเทพ แต่กลับร้อนกว่าครับ Boong [11-05-2016 19:24] 20-05-2016 20:17 [7/219]
15845 สำนักพยากรณ์อากาศจะทำการออกสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ บริเวณภาคอีสาน วันที่ 17-20 พ.ค.59 ส่วนแผนที่อากาศ สำนักพยากรณ์อากาศ [11-05-2016 16:38] 12-05-2016 13:06 [3/58]
15843 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (10-11 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [11-05-2016 10:31] ยังไม่มีคนตอบ  [0/17]
15842 ปรากฎการณ์ เอลนิญโญ คนเมือง [11-05-2016 04:45] 12-05-2016 20:44 [3/190]
15839 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (9-10 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [10-05-2016 10:58] ยังไม่มีคนตอบ  [0/24]
15831 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 09 พ.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์/กอท.พระแสง [09-05-2016 10:07] ยังไม่มีคนตอบ  [0/40]
15828 บันทึก"หมายเหตุลมฟ้าอากาศ" ของโคราชขาดหายประจำ หลานย่า [08-05-2016 15:17] 20-05-2016 10:47 [1/94]
15824 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 08 พ.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์/กอท.พระแสง [08-05-2016 10:49] ยังไม่มีคนตอบ  [0/18]
15807 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (2-3 พฤษภาคม 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [03-05-2016 11:22] ยังไม่มีคนตอบ  [0/26]
15804 ฝนที่ตกเกือบทั่วไปบริเวณประเทศไทยตอนบน ประมาณเที่ยงของวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 59 m [02-05-2016 10:53] 02-05-2016 14:26 [7/155]
15803 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสงจ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 02 พ.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์/กอท.พระแสง [02-05-2016 10:10] ยังไม่มีคนตอบ  [0/22]
15785 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 30 เม.ย.59 บุญชุม ชุมบัวจันทร์ [30-04-2016 10:59] ยังไม่มีคนตอบ  [0/22]
15783 สถิติที่อุณหภูมิสูงสุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ผมเรียบเรียงมานี้ถูกต้องมั้ยครับ คุณโอ๋ [29-04-2016 20:30] 12-05-2016 23:15 [3/154]
15781 เว็บเพื่อการติดตามพายุฤดูร้อน หรือพายุฝนฟ้าคะนอง m [29-04-2016 11:13] 25-05-2016 18:12 [14/1060]
15780 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (28-29 เมษายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [29-04-2016 10:12] ยังไม่มีคนตอบ  [0/29]
15779 อุณหภูมสูงสุดเท่าที่เคยมีมาแล้ว คา [29-04-2016 07:44] 11-05-2016 19:45 [4/205]
15777 ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ลำปาง ณัฐพงษ์ [28-04-2016 14:44] 11-05-2016 23:59 [2/92]
15776 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (27-28 เมษายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [28-04-2016 10:42] ยังไม่มีคนตอบ  [0/23]
15775 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (26-27 เมษายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [27-04-2016 10:26] ยังไม่มีคนตอบ  [0/24]
15774 เรดาร์พิษณุโลก สมจิตร [26-04-2016 21:17] 22-05-2016 23:38 [5/958]
15773 สามารถตรวจสอบ ลำดับการเรียกบรรจุตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาได้อย่างไร pong [26-04-2016 11:55] 04-05-2016 16:46 [3/286]
15772 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 26 เมษายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [26-04-2016 10:40] ยังไม่มีคนตอบ  [0/28]
15771 คลื่นกระแสลมตะวันตก westery trough เว็บเพื่อการติดตามครับ m [25-04-2016 11:28] 22-05-2016 20:07 [7/810]
15770 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (25 เมษายน 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [25-04-2016 11:21] ยังไม่มีคนตอบ  [0/31]
15768 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (23-24 เมษายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [24-04-2016 10:14] 11-05-2016 23:59 [2/49]
15767 กรมอุตุ คำนวณได้ยังไงครับว่าพายุฤดูร้อนจะเข้าที่ไหนยังไงหรือใช้โปรกแกรมอะไรยังไงครับ ? ชาติศิริ รัตนะรัต [23-04-2016 22:45] 25-04-2016 17:17 [3/143]
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้     - คำถามที่มีคนตอบวันนี้    - คำถามที่มีรูป    * - สมาชิกเว็บบอร์ด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/255 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255