| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน |
มี 48 คน online ขณะนี้ ค้นหาคำถาม
คำถาม คำถาม ผู้ถาม [วันที่ถาม] วันที่ตอบ [ตอบ/อ่าน]
ประกาศ ! ขอให้ใช้เป็นเวทีสำหรับถามตอบ/ สนทนา/แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือ ความรู้ หรือ วิทยาการ หรือ ข่าวสาร ในด้านอุตุนิยมวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น webmaster@tmd.go.th
15968 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (29-30 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [30-06-2016 10:27] ยังไม่มีคนตอบ  [0/5]
15967 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (28-29 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [29-06-2016 10:38] ยังไม่มีคนตอบ  [0/11]
15966 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 27 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รายงาน/รวบรวม [27-06-2016 10:20] ยังไม่มีคนตอบ  [0/11]
15965 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 26 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวม/รายงาน [26-06-2016 10:42] ยังไม่มีคนตอบ  [0/7]
15964 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 25 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [25-06-2016 10:24] ยังไม่มีคนตอบ  [0/15]
15963 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 12 เมษายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [25-06-2016 10:22] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15962 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 24 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [24-06-2016 10:21] 24-06-2016 10:23 [1/25]
15961 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (22-23 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [23-06-2016 10:37] ยังไม่มีคนตอบ  [0/9]
15960 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (21-22 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [22-06-2016 10:22] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15959 เรดาร์น่าน (ท่าวังผา) ชาตรี [22-06-2016 08:23] ยังไม่มีคนตอบ  [0/59]
15958 เรดาร์น่านติดตั้งใช้งานแล้ว เด็กวันเสาร์ [22-06-2016 01:40] 23-06-2016 12:27 [2/101]
15957 ช่วงหลายวันมาแล้วถึงตอนนี่เวปกรมอุตุทำไมอืดมาก คนสงสัย [21-06-2016 23:07] ยังไม่มีคนตอบ  [0/46]
15956 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (20-21 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [21-06-2016 10:38] ยังไม่มีคนตอบ  [0/6]
15955 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 20 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ ผู้รวบรวม/รายงาน [20-06-2016 10:15] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15954 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 19 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ รวบรวม/รายงาน [19-06-2016 10:13] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15953 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 18 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [18-06-2016 11:08] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15952 IRI's June 2016 Seasonal Forecasts, June 2016 ENSO Quicklook m [17-06-2016 15:34] 20-06-2016 15:12 [8/100]
15949 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (17 มิถุนายน 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [17-06-2016 10:38] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15948 เรดาร์เพชรบูรณ์ สมจิตร [16-06-2016 19:08] 21-06-2016 07:02 [1/70]
15947 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (15-16 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [16-06-2016 10:55] ยังไม่มีคนตอบ  [0/12]
15946 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (14-15 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [15-06-2016 11:10] ยังไม่มีคนตอบ  [0/13]
15944 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (13-14 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [14-06-2016 09:50] 14-06-2016 10:17 [1/18]
15943 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (12-13 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [13-06-2016 12:18] ยังไม่มีคนตอบ  [0/13]
15942 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 12 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [12-06-2016 09:54] ยังไม่มีคนตอบ  [0/8]
15941 ขอแบ่งเขตพื้นที่ 1 [11-06-2016 13:47] ยังไม่มีคนตอบ  [0/69]
15940 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 11 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [11-06-2016 10:26] ยังไม่มีคนตอบ  [0/10]
15939 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสงจ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 10 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ กอท.พระแสง/รายงาน [10-06-2016 10:12] ยังไม่มีคนตอบ  [0/19]
15938 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 09 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ กอท.พระแสง/รายงาน [09-06-2016 10:18] ยังไม่มีคนตอบ  [0/16]
15937 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 08 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [08-06-2016 10:18] ยังไม่มีคนตอบ  [0/17]
15936 คำถวายพระพร ผิด เด็กวันเสาร์ [07-06-2016 18:51] 08-06-2016 12:24 [3/110]
15934 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 07 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [07-06-2016 10:21] ยังไม่มีคนตอบ  [0/19]
15933 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสงประจำวันที่ 06 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ กอท.พระแสง/รายงาน [06-06-2016 10:11] ยังไม่มีคนตอบ  [0/25]
15932 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่ อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 05 มิ.ย.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทรื กอท.พระแสง/รายงาน [05-06-2016 10:37] ยังไม่มีคนตอบ  [0/23]
15931 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ( 4 มิถุนายน 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [04-06-2016 08:03] ยังไม่มีคนตอบ  [0/23]
15930 radar loop ค้าง ban [03-06-2016 12:57] 03-06-2016 21:51 [1/63]
15929 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (2-3 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [03-06-2016 10:06] ยังไม่มีคนตอบ  [0/31]
15928 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (1-2 มิถุนายน 2559) ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [02-06-2016 10:21] ยังไม่มีคนตอบ  [0/28]
15927 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (31 พฤษภาคม-1 มิถุนาย ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ [01-06-2016 11:23] ยังไม่มีคนตอบ  [0/24]
15926 ื NCMWRF แผนที่พยากรณ์ฝน และตัวแปรอื่นมากมาย รายวัน 10 วันล่วงหน้า คลุมไทย (ร่วมกับ WMO) m [31-05-2016 12:28] 03-06-2016 09:19 [7/193]
15925 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสงประจำวันที่ 31 พ.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ กอท.พระแสง/รายงาน [31-05-2016 10:37] ยังไม่มีคนตอบ  [0/36]
15924 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา และแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ (We ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ [30-05-2016 14:25] ยังไม่มีคนตอบ  [0/51]
15923 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 30 พ.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ กอท.พระแสง/รายงาน [30-05-2016 10:44] ยังไม่มีคนตอบ  [0/39]
15922 สภาพทั่วๆไปของลุ่มน้ำตาปีที่พระแสง จ.สุราษฎร์ฯประจำวันที่ 29 พ.ค.59 นายบุญชุม ชุมบัวจันทร์ กอท.พระแสง/ผู้รายงาน [29-05-2016 11:43] ยังไม่มีคนตอบ  [0/36]
15921 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (28 พฤษภาคม 2559 ) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [28-05-2016 08:58] ยังไม่มีคนตอบ  [0/43]
15920 สรุปสภาวะอากาศ ที่ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง อ.พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (27 พฤษภาคม 2559) ขนิษฐา/กอท.พระแสง [27-05-2016 10:36] ยังไม่มีคนตอบ  [0/35]
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้     - คำถามที่มีคนตอบวันนี้    - คำถามที่มีรูป    * - สมาชิกเว็บบอร์ด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/256 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256