ความกดอากาศ  อุณหภูมิ  ความชื้น  ลมและฝน   

พยากรณ์ปริมาณและการกระจายน้ำฟ้า  ช่วงเวลา 1 hourly 07.00 น. by GFS initial data at 18UTC

ช่วงเวลา 07.00 - 08.00 น.

ช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น.

ช่วงเวลา 09.00 - 10.00 น.

ช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น.

ช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น.

ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.

ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น.

ช่วงเวลา 14.00 - 15.00 น.

ช่วงเวลา 15.00 - 16.00 น.

ช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น.

ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น.

ช่วงเวลา 18.00 - 19.00 น.