พยากรณ์ปริมาณและการกระจายฝน และลมระดับ 10 เมตร

ช่วง 3 ชั่วโมง เวลา 19.00 น.