การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ Super Typhoon "Haiyan 2013" :    Initial 7  November  2013, 00 UTC

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ 

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ 

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ 

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ 

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบ 3 มิติ 

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลอง แบบ 3 มิติ

การพยากรณ์อากาศด`&D#$rE,&틖J # 9Sך.D!V¦QZ`>7$PCrDRT%i$K)l '= ʌT`i? `*[Ǔ@A-IȂFH)Ϣ '>}'3-y%tFbB ŀpR4l9 !Dh,!%5j@s.})L/tB0:$ e$erz͎ܱԀa /" "U-Nr`I6[L*V}a[t&|62Є&# grpIa#Jm*@t+gUS-+f3{O-nN3kZY(**9Ј 1RL^oצE< 6Ip+da}\0Z6]V +g5>/ ] Ѐ\#v:gd=Kze/u{ $p(+~{4p]g*ZۤHp nlDDR0_`}0ɪR0.cY"cT^b$ "Hk>. c 59&t!%B~s uV.l##;>IYAYsG)\n8>s<p|Fx CCV@@Rt*Va= тʼn:)SAp0cT+ӟ^l9Ifv[bЯ P^ЫD+n1: / m 8-+ O=` MZ`I(dDr$O{}}p{+p  y^knp ][ '?L"c OjfxFGܞR!'Dj VV"qfhj'}h`}FD]VE z!$^agY@ ŀyTqD~V @LAa"amX !fH@_@55#F"0ҞOY!/^D Oay=DEcV!eb+N^VC6 x VTa2#<`Y%a"ZmLFI3E)P(q)08,$ȁhTAPFEc810@=I);M<ΣVV gщK[fD  ե]%_V j¤h!V$ "bnb.f\5&!EdVTOcA&s^B,VjGBTʢd%m x'yy'zzoc$QZ"AqD BRs:=iJ'FjXvjJT^D*0wEx^(g{{"}6D1_t&+ a%FVHDfnh3fzݧ~ϐ(VhؒCc<:!e(ۿͨV VF@iO()'ϑY)Q͑ ɔ eb@ ډ^#6>"(6A b7VƗPrWlZĊ)Gij`o~XNMn!,8!:!xT3bER*"p&Ζ8eͤ-F[r!r]| f$FM^"* )[`[5`^j#[d֝mF` $rQ|~eXĚ- Eɶ]I<X@s8 iĀ:eV0ᶅNjXeJ. i+!UuԺ:ns"-&逹-=޾G\Oe;@[|Bn of"&nEe!+,$W e>-H~{/+-V[ aœEe.00 0JH" MZAĒT),dYNAh-ez,G͹][ _pQD\ Crp_1p G Px u80+5 GSU*u 1K!/U(sm-WN2"cG&HfVE ʍ@Lvi1ݬlxg6< !'-2#Y!~W-0PrЪf8IJQFQ/VHg\cDt~bSFm(/I@J6V<2<2Y>$/'Ύ 8 (