พยากรณ์ฝนรวม 24 ชั่วโมง 10 วันล่วงหน้า  :       Initial data from NCEP 0.25 degree resolution

พยากรณ์ฝนรวม 24  ชั่วโมง  :    
พยากรณ์ฝนรวม 24 ชั่วโมง